Tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động của ban dân vận các cấp

0:00 / 0:00
0:00
BBK - Sáng 05/7, Ban Dân vận Tỉnh ủy Bắc Kạn tổ chức Hội nghị sơ kết công tác dân vận 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023. Các đồng chí: Phương Thị Thanh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Ma Từ Đông Điền, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy chủ trì.
Quang cảnh Hội nghị. ảnh 1

Quang cảnh Hội nghị.

Tại Hội nghị, đại biểu các ngành, địa phương phản ánh những khó khăn, vướng mắc liên quan đến giải phóng mặt bằng, quy trình thực hiện các dự án tái định cư; tình hình hoạt động của các tổ chức tôn giáo bất hợp pháp; tình hình an ninh trật tự, nạn trộm cắp vặt diễn biến phức tạp; giá cả thị trường tiêu dùng tăng; người dân có nhu cầu hỗ trợ thiệt hại nông nghiệp do thiên tai; nạn tảo hôn và xâm hại trẻ em...

Thảo luận về phương hướng công tác dân vận 6 tháng cuối năm, Hội nghị thống nhất những nhiệm vụ trọng tâm như: Tăng cường nắm tình hình đoàn viên, hội viên và Nhân dân, tình hình dân tộc, tín ngưỡng, tôn giáo, hoạt động của chức sắc, tín đồ tôn giáo. Nắm tình hình, theo dõi hoạt động của MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội và các hội quần chúng cấp tỉnh. Tham mưu cho tỉnh tổ chức sơ, tổng kết các chỉ thị, nghị quyết liên quan tới công tác dân vận.

Tổ chức Hội nghị biểu dương người có uy tín, trưởng thôn và điển hình tiên tiến tiêu biểu vùng đồng bào dân tộc thiểu số lần thứ XII năm 2023. Tham mưu thực hiện tốt quy chế dân chủ và các nội dung phong trào “Dân vận khéo” theo kế hoạch. Tập trung chỉ đạo thực hiện Đề án số 06-ĐA/TU ngày 03/02/2023 về “Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động khối dân vận cơ sở trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2023 - 2025”. Tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác dân vận. Phối hợp kiểm tra việc thực hiện công tác dân vận chính quyền tại các đơn vị, địa phương...

Đồng chí Phương Thị Thanh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị. ảnh 2

Đồng chí Phương Thị Thanh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Phương Thị Thanh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đánh giá cao kết quả công tác dân vận thời gian qua.

Đồng chí chỉ rõ thêm một số hạn chế trong quá trình triển khai thực hiện như: Công tác phối hợp dân vận có lúc, có nơi chưa cụ thể, sâu sát. Việc thăm nắm tình hình tư tưởng, dư luận trong Nhân dân chưa thường xuyên.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chỉ đạo tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động của ban dân vận các cấp. ảnh 3

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chỉ đạo tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động của ban dân vận các cấp.

Thời gian tới, các cấp ủy căn cứ chức năng, nhiệm vụ thực hiện tốt công tác dân vận; đổi mới phương thức hoạt động của ban dân vận các cấp. Chủ động phối hợp nắm tình hình Nhân dân, công tác dân tộc, tôn giáo trên địa bàn để đề xuất kịp thời những vấn đề phát sinh.

Chú trọng dân vận chính quyền gắn với quản lý nhà nước trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Lực lượng vũ trang nắm chắc, xử lý các vấn đề vướng mắc ngay tại cơ sở. Tăng cường kiểm tra, giám sát quá trình triển khai thực hiện.../.

Xem thêm