Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về trật tự ATGT

Xác định công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật là một trong những nhiệm vụ trọng tâm góp phần đảm bảo trật tự an toàn giao thông (TTATGT), Ban ATGT tỉnh thường xuyên chú trọng đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về TTATGT đến các tầng lớp nhân dân.

Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh tuyên truyền trực tiếp Luật Giao thông trên các tuyến đường TP. Bắc Kạn.
Phòng Cảnh sát giao thông (Công an tỉnh) tuyên truyền trực tiếp Luật Giao thông đường bộ trên các tuyến đường TP. Bắc Kạn.

Ban ATGT tỉnh chỉ đạo các đơn vị thành viên Ban ATGT cùng các sở, ban, ngành, đoàn thể, các huyện, thành phố bám sát chủ đề triển khai nhiệm vụ tuyên truyền ngay từ đầu năm; chỉ đạo các đơn vị, địa phương tuyên truyền pháp luật về TTATGT đảm bảo yêu cầu phòng, chống dịch Covid-19. Nội dung tuyên truyền tập trung theo chủ đề của Năm ATGT 2022 nhằm nâng cao ý thức, trách nhiệm của mỗi cá nhân, của cộng đồng đối với pháp luật và công tác đảm bảo TTATGT; vận động quần chúng nhân dân tham gia các phong trào giữ gìn TTATGT; cán bộ, công chức, viên chức và người lao động gương mẫu chấp hành nghiêm quy định của pháp luật về TTATGT; trang bị kiến thức, kỹ năng, quy định của pháp luật cho học sinh ở các bậc học, sinh viên.

Theo lãnh đạo Ban ATGT tỉnh cho biết, trong 6 tháng đầu năm 2022, Ban ATGT đã chỉ đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể, các cơ quan thành viên và Ban ATGT các huyện, thành phố bám sát chủ đề của năm để đẩy mạnh công tác tuyên truyền ngay từ những tháng đầu năm. Kết quả, Công an tỉnh tổ chức 44 buổi tuyên truyền trực tiếp với 4.837 lượt người tham gia và 128 buổi tuyên truyền lưu động (xe loa) tại điểm họp chợ, khu đông dân cư; cấp phát 420 tờ rơi, 100 quyển cẩm nang về tác hại của rượu, bia đối với người lái xe, tổ chức ký cam kết đối với 32 chủ phương tiện thủy tại khu vực hồ thủy điện Thác Giềng và hồ chứa nước Nặm Cắt (TP. Bắc Kạn).

Sở Giao thông vận tải tăng cường phối hợp với các cơ quan liên quan kiểm tra, kiểm soát trong hoạt động vận tải; bảo trì kết cấu hạ tầng giao thông thông suốt phục vụ nhu cầu đi lại, vui chơi, vận tải hành khách, hàng hóa của Nhân dân được thuận lợi, an toàn trước, trong và sau các dịp lễ, Tết; phối hợp tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật về giao thông đường bộ, tuyên truyền pháp luật thông qua công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm về TTATGT trên địa bàn thành phố và các tuyến đường được giao quản lý.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh phát động phong trào thi đua thực hiện tốt Năm An toàn giao thông 2022; phong trào thi đua thực hiện bảo đảm TTATGT giai đoạn 2021-2025, 100% cán bộ, chiến sĩ hưởng ứng và tự giác viết bản cam kết thực hiện tốt Năm An toàn giao thông 2022. Sở Thông tin và Truyền thông đã ban hành 06 văn bản cung cấp thông tin, hướng dẫn tuyên truyền định kỳ các nội dung về đảm bảo TTATGT. Các cấp Hội Nông dân trong tỉnh tổ chức lồng ghép tuyên truyền cho hơn 7.000 lượt người tham gia; theo dõi, hướng dẫn duy trì 100 mô hình Chi hội Nông dân tự quản về an ninh trật tự và ATGT tại các cơ sở Hội. Ủy ban MTTQ các cấp đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động “Toàn dân tham gia đảm bảo TTATGT”...

Phó Trưởng ban ATGT tỉnh Đặng Quang Hùng cho biết: Thời gian tới, Ban ATGT tỉnh tiếp tục chỉ đạo các đơn vị, địa phương trong tỉnh đẩy mạnh công tác tuyên truyền pháp luật TTATGT để nâng cao ý thức tự giác của người tham gia giao thông, qua đó nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực thi pháp luật bảo đảm TTATGT. Tập trung tuyên truyền theo nhóm dân cư, nhóm đối tượng tham gia giao thông, đến tận cơ sở và hộ gia đình. Xây dựng, nhân rộng các mô hình tự quản về bảo đảm TTATGT phù hợp với thực tiễn địa bàn, nhất là trong đô thị, các khu dân cư dọc theo các tuyến quốc lộ.../.

Q.Đ

Xem thêm