Tiếp tục đẩy mạnh Chương trình 01 triệu sáng kiến

0:00 / 0:00
0:00
BBK - Sau hơn 01 năm triển khai, Chương trình “01 triệu sáng kiến - nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid-19” được các cấp công đoàn tỉnh Bắc Kạn tích cực triển khai, đạt nhiều kết quả thiết thực.
Tiếp tục đẩy mạnh Chương trình 01 triệu sáng kiến ảnh 1

Hỗ trợ nộp sáng kiến tại Công đoàn ngành Giáo dục và Đào tạo Bắc Kạn.

Chương trình “01 triệu sáng kiến - nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid-19” do Tổng LĐLĐ Việt Nam phát động trong cán bộ, đoàn viên công đoàn, công chức, viên chức, người lao động cả nước. Phấn đấu đóng góp 01 triệu sáng kiến trong thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch bệnh Covid-19, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và đổi mới tổ chức, hoạt động công đoàn, gắn với chủ đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Ngày 26/01/2022, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh ban hành Kế hoạch số 111/KH-LĐLĐ về thực hiện Chương trình “01 triệu sáng kiến - nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid-19”. Theo kế hoạch, toàn tỉnh phấn đấu có số sáng kiến tham gia ít nhất đạt 15% so với tổng số đoàn viên (trên 2.000 sáng kiến). Chương trình chia làm 03 giai đoạn. Giai đoạn 1: Từ khi bắt đầu chương trình đến ngày 31/5/2022 đạt ít nhất 5%. Giai đoạn 2: Từ ngày 01/6/2022 đến ngày 31/12/2022 đạt ít nhất 4%. Giai đoạn 3: Từ ngày 01/01/2023 đến ngày 30/9/2023 đạt ít nhất 6%.

Để phấn đấu đạt chỉ tiêu trên, LĐLĐ tỉnh đã ban hành Công văn số 1144/LĐLĐ-CTCS ngày 26/4/2022 về việc giao chỉ tiêu sáng kiến tham gia Chương trình 01 triệu sáng kiến. Giữa tháng 5/2022 tổ chức Hội nghị tập huấn trực tiếp và trực tuyến triển khai Chương trình đến 100% cán bộ công đoàn cơ sở, với trên 700 người tham dự.

Chương trình 01 triệu sáng kiến được triển khai tại các cấp công đoàn đáp ứng yêu cầu chỉ đạo và định hướng của Tổng LĐLĐ Việt Nam. Các đơn vị đã căn cứ vào điều kiện thực tiễn của địa phương, ngành, đơn vị, có giải pháp phù hợp triển khai bảo đảm hiệu quả, đúng mục đích, ý nghĩa. Đa số đơn vị đã tranh thủ sự vào cuộc chỉ đạo của cấp ủy đảng, sự ủng hộ, tạo điều kiện và phối hợp tích cực của chính quyền đồng cấp trong việc tổ chức vận động, khuyến khích đoàn viên, người lao động phát huy sáng kiến, sáng tạo. Đẩy mạnh công tác truyền thông trên các phương tiện thông tin đại chúng, mạng xã hội, trên hồ sơ công việc cũng như tại các cuộc họp của cơ quan, đơn vị, công đoàn…Đoàn viên, người lao động tích cực hưởng ứng tham gia, đóng góp nhiều sáng kiến hay, thiết thực với công việc, đời sống...

Giai đoạn I (từ đầu năm 2022 đến ngày 31/5/2022), Chương trình thực hiện trong bối cảnh khó khăn của dịch bệnh Covid-19, nhưng với sự nỗ lực, quyết tâm cao, kết thúc giai đoạn I toàn tỉnh có 1.539 sáng kiến được cập nhật trên Cổng trực tuyến Công đoàn Việt Nam, đạt 256,5% chỉ tiêu kế hoạch đề ra (vượt 939 sáng kiến), tổng giá trị làm lợi trên 10 tỷ đồng. Đến thời điểm hiện tại, số sáng kiến được cập nhật trên Cổng trực tuyến Công đoàn Việt Nam đạt trên 2.200 sáng kiến.

Một số đơn vị sớm hoàn thành và hoàn thành vượt mức chỉ tiêu được giao cả Chương trình như: Công đoàn ngành Giáo dục và Đào tạo, LĐLĐ huyện Na Rì; công đoàn cơ sở: Cơ quan LĐLĐ tỉnh, Văn phòng Tỉnh ủy, Sở Nội vụ, Cục thuế tỉnh, Báo Bắc Kạn…

LĐLĐ tỉnh tiếp tục phấn đấu đến khi kết thúc Chương trình (01/9/2023) sẽ có trên 2.500 sáng kiến của đoàn viên, người lao động toàn tỉnh được cập nhật trên Cổng trực tuyến Công đoàn Việt Nam./.

Xem thêm