UBND huyện Ngân Sơn:

Tiếp nhận phiếu đăng ký dự tuyển công chức cấp xã năm 2023

Tiếp nhận phiếu đăng ký dự tuyển công chức cấp xã năm 2023 ảnh 1
Tiếp nhận phiếu đăng ký dự tuyển công chức cấp xã năm 2023 ảnh 2

Xem thêm