Tiến độ giải ngân nguồn vốn Chương trình MTQG chậm và những ý kiến tâm huyết của đại biểu HĐND tỉnh

0:00 / 0:00
0:00
Tiến độ giải ngân các nguồn vốn Chương trình MTQG trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn nhìn chung chậm. Nguyên nhân do trong quá trình triển khai còn gặp nhiều khó khăn, vướng mắc. Các sở, ngành đã làm rõ tại phiên giải trình giữa hai kỳ họp HĐND tỉnh mới đây. Báo Bắc Kạn điện tử trích đưa một số ý kiến tâm huyết của đại biểu HĐND tỉnh tại phiên giải trình.
Đại biểu Hoàng Văn Vĩnh, Trưởng ban chuyên trách, Ban Dân tộc HĐND tỉnh Bắc Kạn nêu câu hỏi với Giám đốc Sở NN&PTNT tỉnh Bắc Kạn.

Đại biểu Hoàng Văn Vĩnh, Trưởng ban chuyên trách, Ban Dân tộc HĐND tỉnh Bắc Kạn nêu câu hỏi với Giám đốc Sở NN&PTNT tỉnh Bắc Kạn.

Đại biểu Hoàng Văn Vĩnh, Trưởng ban chuyên trách, Ban Dân tộc HĐND tỉnh Bắc Kạn nêu câu hỏi: Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, đối với Dự án 3 đến nay toàn tỉnh được phân bổ hơn 298 tỷ đồng, chiếm phần lớn trong tổng nguồn vốn thực hiện các chương trình MTQG trên địa bàn tỉnh. Tuy nhiên, đến hết tháng 9 toàn tỉnh mới giải ngân được hơn 3%; dự kiến đến hết năm 2023 sẽ giải ngân được khoảng 55%, như vậy sẽ có khoảng 125 tỷ đồng sẽ không giải ngân được. Đối với tiểu dự Dự án 2, phần đầu tư phát triển vùng trồng cây dược liệu quý đến nay chưa được phê duyệt. Đại biểu đề nghị Sở NN&PTNT tỉnh làm rõ nội dung nào khó thực hiện nhất, trách nhiệm chính ở cấp nào (cấp tỉnh, huyện, xã) để có giải pháp tháo gỡ trong thời gian tới.

Đại biểu Lã Văn Hào, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bắc Kạn nêu câu hỏi đối với Giám đốc Sở NN&PTNT tỉnh Bắc Kạn.

Đại biểu Lã Văn Hào, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bắc Kạn nêu câu hỏi đối với Giám đốc Sở NN&PTNT tỉnh Bắc Kạn.

Đại biểu Lã Văn Hào, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bắc Kạn nêu: Đối với Tiểu dự 2, Dự án 3 về hỗ trợ phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị thuộc Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; Dự án 2, đa dạng hóa sinh kế, phát triển mô hình giảm nghèo Tiểu dự án 1, Dự án 3 về hỗ trợ phát triển sản xuất trong lĩnh vực nông nghiệp thuộc Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững. Đề nghị Giám đốc Sở NN&PTNT tỉnh làm rõ nguyên nhân, tiến độ thực hiện việc giải ngân chậm, những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện? Công tác tham mưu cho UBND tỉnh trong việc giải ngân và đẩy nhanh tiến độ thực hiện trong thời gian tới?

Đại biểu Trịnh Tiến Dũng, Trưởng ban chuyên trách Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh nêu: Đối với một số chương trình giải ngân rất thấp như việc hỗ trợ dự án liên kết theo chuỗi giá trị thì tổng nguồn vốn của giai đoạn từ năm 2021 đến 2023 có trên 16 tỷ đồng nhưng đến nay mới giải ngân được 3,5 tỷ đồng; theo dự kiến đến hết tháng 1/2024 cũng chưa giải ngân hết được nguồn vốn này. Hoặc là một số dự án khác như: Chương trình phát triển hệ thống hạ tầng xã hội cơ bản và đồng bộ hiện đại kết nối giữa nông thôn và đô thị thì tổng nguồn vốn có hơn 5,4 tỷ đồng, nhưng đến ngày 15/9/2023 vẫn chưa giải ngân được. Đề nghị Sở NN&PTNT và Sở Tài chính có ý kiến làm rõ.

Đồng chí chí Hà Sỹ Huân, Giám đốc Sở NN&PTNT tỉnh Bắc Kạn tiếp thu ý kiến và trả lời các câu hỏi của đại biểu HĐND tỉnh đặt ra.

Tiếp thu ý kiến của các đại biểu HĐND tỉnh đã nêu, đồng chí Hà Sỹ Huân, Giám đốc Sở NN&PTNT tỉnh cho hay: Quá trình thực hiện các Chương trình MTQG còn chậm, trong đó có các nguồn vốn hỗ trợ phát triển sản xuất. Có rất nhiều nguyên nhân, qua theo dõi của ngành cho thấy các hướng dẫn, thủ tục hồ sơ đến nay mới cơ bản hoàn thiện và bắt đầu triển khai thực hiện cụ thể hóa. Những tháng còn lại của năm 2023 và trong năm 2024 tới đây sẽ tiếp tục tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo các đơn vị trực thuộc, bộ phận chuyên môn phối hợp với các địa phương nghiêm túc thực hiện có hiệu quả các nội dung của Chương trình MTQG. Tăng cường công tác kiểm tra, nắm tình hình tiến độ nhằm kịp thời phát hiện khó khăn, vướng mắc để tháo gỡ./.

Xem thêm