Thường trực HĐND tỉnh Bắc Kạn tổ chức Phiên họp tháng 1 (mở rộng)

0:00 / 0:00
0:00
BBK - Sáng 02/01, Thường trực HĐND tỉnh Bắc Kạn tổ chức phiên họp tháng 01/2024 (mở rộng) để chuẩn bị cho Kỳ họp thứ 17 (kỳ họp chuyên đề); dự kiến các nội dung trình kỳ họp trong năm 2024, HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 và xem xét một số nội dung thuộc thẩm quyền.
Quang cảnh Phiên họp.

Quang cảnh Phiên họp.

Các đồng chí: Phương Thị Thanh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Hoàng Thu Trang, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Đồng Văn Lưu, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh đồng chủ trì.

Cùng dự có đồng chí Đinh Quang Tuyên, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; lãnh đạo Ủy ban MTTQVN tỉnh; đoàn ĐBQH tỉnh và lãnh đạo một số sở, ban, ngành liên quan.

Đồng chí Đinh Quang Tuyên, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh báo cáo dự kiến nội dung, chương trình Kỳ họp thứ 17 (kỳ họp chuyên đề đầu năm 2024).

Đồng chí Đinh Quang Tuyên, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh báo cáo dự kiến nội dung, chương trình Kỳ họp thứ 17 (kỳ họp chuyên đề đầu năm 2024).

Đồng chí Đinh Quang Tuyên, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh báo cáo dự kiến nội dung, chương trình Kỳ họp thứ 17 (kỳ họp chuyên đề đầu năm 2024); dự kiến các nội dung trình tại các kỳ họp trong năm 2024, HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026.

Đại biểu thảo luận tại Phiên họp.

Đại biểu thảo luận tại Phiên họp.

Phiên họp đã thảo luận, xem xét và thống nhất thời gian tổ chức Kỳ họp thứ 17 (kỳ họp chuyên đề) trong 01 ngày vào đầu tháng 3/2024, kỳ họp dự kiến sẽ xem xét các tờ trình dự thảo nghị quyết như: Nghị quyết quy định nội dung, định mức lập dự toán đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh; Nghị quyết quy định một số chính sách hỗ trợ phát triển giáo dục mầm non ngoài công lập trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn; Nghị quyết quy định giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ Bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của nhà nước trên địa bàn tỉnh; Nghị quyết Phê duyệt chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện các công trình, dự án năm 2024 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn; Nghị quyết bổ sung Bảng giá đất định kỳ 05 năm (2020-2024) trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn ban hành kèm theo Nghị quyết số 06/2020/NQ-HĐND ngày 01/7/2020 của HĐND tỉnh…

Đồng chí Phương Thị Thanh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại Phiên họp.

Đồng chí Phương Thị Thanh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại Phiên họp.

Phát biểu tại Phiên họp, đồng chí Phương Thị Thanh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các đơn vị soạn thảo dự thảo tờ trình các nghị quyết căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, chủ động triển khai sớm, đúng tiến độ các nội dung thuộc thẩm quyền, trách nhiệm của mình; các ban HĐND tỉnh thẩm tra các dự thảo tờ trình đảm bảo chất lượng; các đơn vị liên quan chuẩn bị tốt cho Kỳ họp thứ 17, HĐND tỉnh khóa X...

Đối với dự kiến thời gian tổ chức các kỳ họp trong năm 2024, cơ bản theo kế hoạch. Đồng thời đồng chí Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị UBND tỉnh và các đơn vị xem xét thêm, báo cáo Thường trực HĐND tỉnh các nội dung dự kiến trình HĐND tỉnh, chuẩn bị sớm tờ trình, dự thảo Nghị quyết đảm bảo theo yêu cầu…/.

Xem thêm