78 năm Ngày truyền thống ngành Thông tin và Truyền thông (28/8/1945-28/8/2023):

Thực hiện tốt sứ mệnh dẫn dắt công cuộc chuyển đổi số quốc gia

0:00 / 0:00
0:00
BBK - Ngày 19/02/2016, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 258/QĐ-TTg lấy ngày 28/8 hằng năm là “Ngày Truyền thống ngành Thông tin và Truyền thông Việt Nam”. Phát huy vai trò và nhiệm vụ được giao, ngành TT&TT đã và đang thực hiện tốt sứ mệnh dẫn dắt công cuộc chuyển đổi số đạt nhiều kết quả tích cực.

Cùng với quá trình phát triển của đất nước, ngành Thông tin và Truyền thông Việt Nam đã có được tốc độ tăng trưởng cao cả về quy mô, doanh số, thị trường và đang trở thành một ngành kinh tế mũi nhọn của đất nước. Mạng lưới dịch vụ bưu chính, viễn thông, internet trong nước, quốc tế, thông tin liên lạc từ Trung ương đến địa phương luôn được thông suốt, phục vụ tốt các hoạt động của đất nước. Lĩnh vực CNTT, báo chí tiếp tục phát triển cả về chất và lượng… góp phần thúc đẩy chuyển đổi số, công nghệ số vào mọi lĩnh vực, đổi mới sáng tạo, tạo ra sự tăng trưởng, đưa Việt Nam thành nước phát triển.

Ngày 11/5/2006, Sở Bưu chính - Viễn thông tỉnh Bắc Kạn được thành lập. Để thống nhất quản lý công tác thông tin và truyền thông, ngày 28/3/2008 UBND tỉnh Bắc Kạn quyết định đổi tên Sở Bưu chính - Viễn thông thành Sở Thông tin và Truyền thông tại Quyết định số 570/QĐ-UBND.

Sở có chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý nhà nước về báo chí; xuất bản, in, phát hành; phát thanh, truyền hình; thông tin điện tử; thông tin đối ngoại; thông tin cơ sở; bưu chính; viễn thông; tần số vô tuyến điện; công nghiệp công nghệ thông tin; ứng dụng công nghệ thông tin; an toàn thông tin mạng; giao dịch điện tử, chuyển đổi số tại địa phương.

Vượt lên những khó khăn, thách thức của ngày đầu mới thành lập, tập thể cán bộ công chức, viên chức toàn ngành Thông tin và Truyền thông tỉnh Bắc Kạn đã đoàn kết, nhanh chóng khắc phục khó khăn, nỗ lực phấn đấu vươn lên hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Sở đã tập trung tham mưu cho Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh ban hành hệ thống các văn bản để lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, văn bản quy phạm pháp luật, các quy hoạch, kế hoạch phục vụ công tác quản lý nhà nước về thông tin và truyền thông, tạo môi trường pháp lý lành mạnh để các doanh nghiệp, người dân tổ chức sản xuất, kinh doanh thuận lợi.

Hoạt động bưu chính, viễn thông luôn đảm bảo an toàn, thông suốt, đáp ứng nhu cầu thông tin liên lạc của các cấp ngành, tổ chức, doanh nghiệp và người dân. Mạng lưới bưu chính khá hoàn chỉnh từ tỉnh đến 100% các xã, phường, thị trấn. Các doanh nghiệp bưu chính còn tham gia cung ứng một số dịch vụ mới và dịch vụ hành chính công như: Chi trả lương hưu, dịch vụ bảo hiểm y tế tự nguyện, dịch vụ tiếp nhận và trả kết quả thực hiện thủ tục hành chính, phục vụ tích cực thương mại điện tử...

Sở Thông tin và Truyền thông tham mưu cho tỉnh và chủ động triển khai nhiều hoạt động chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh. ảnh 1

Sở Thông tin và Truyền thông tham mưu cho tỉnh và chủ động triển khai nhiều hoạt động chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh.

Hạ tầng mạng lưới viễn thông, internet của tỉnh được đầu tư phát triển mạnh mẽ. Đến nay, 100% số xã trong tỉnh đã được phủ sóng điện thoại di động; 100% các huyện, thành phố được kết nối thông tin bằng đường truyền cáp quang tốc độ cao. Trung tâm tích hợp dữ liệu của tỉnh cơ bản đáp ứng các yêu cầu đề ra. Tỉnh hiện có đủ 04 loại hình báo chí gồm: Báo in, báo nói, báo hình và báo điện tử với 03 cơ quan báo chí gồm: Báo Bắc Kạn, Tạp chí Văn nghệ Ba Bể, Đài Phát thanh & Truyền hình Bắc Kạn. Bên cạnh đó, Cổng Thông tin điện tử của tỉnh với 33 trang/cổng thành viên đang duy trì hoạt động tốt. Hoạt động của các cơ quan thông tin góp phần định hướng dư luận, tạo sự đồng thuận trong xã hội, tuyên truyền hiệu quả các nhiệm vụ chính trị - kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh.

Ứng dụng CNTT trong hoạt động của các cơ quan nhà nước tại tỉnh đang có chuyển biến vượt bậc. Phần mềm Quản lý văn bản và hồ sơ công việc được triển khai đến 100% cơ quan quản lý nhà nước cả 3 cấp. Hệ thống thư điện tử công vụ của tỉnh được đầu tư, nâng cấp và hoạt động ổn định, cung cấp trên 5.000 tài khoản cho cán bộ, công chức, viên chức từ tỉnh đến xã. Phần mềm một cửa điện tử, một cửa điện tử liên thông được triển khai đến tất cả các cơ quan có cung cấp dịch vụ công từ tỉnh đến xã, phường, thị trấn. Xây dựng, duy trì, cập nhật, tổ chức thực hiện và đánh giá, kiểm tra việc tuân thủ Kiến trúc Chính quyền điện tử, Kiến trúc ICT phát triển đô thị thông minh…

Tổ chức triển khai các hoạt động thúc đẩy hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp, hoạt động của người dân lên các nền tảng số. Tích cực tham mưu cho tỉnh ban hành các đề án, văn bản chỉ đạo, lãnh đạo công cuộc chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030. Các chỉ số xếp hạng DTI, chính quyền số, kinh tế số và về xã hội số đều có chuyển biến tích cực. Những nỗ lực của ngành Thông tin và Truyền thông thời gian qua đã được Thủ tướng Chính phủ, Bộ Thông tin và Truyền thông, UBND tỉnh Bắc Kạn ghi nhận và tặng nhiều Bằng khen, Cờ thi đua.

Tuy nhiên, bên cạnh kết quả đạt được, điểm xếp hạng các chỉ số thành phần về thể chế số, an toàn thông tin mạng và nhóm chỉ số hoạt động của chính quyền số, xã hội số của tỉnh còn thấp, thiếu ổn định…

Đồng chí Hoàng Văn Thiên, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông cho biết: Để tiếp tục khẳng định vai trò trong xu thế hội nhập và phát triển, cán bộ, công chức, viên chức trong ngành sẽ tiếp tục nỗ lực, học tập, rèn luyện nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, bản lĩnh chính trị, tăng cường đoàn kết nhất trí nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong thời gian tới. Tăng cường công tác quản lý nhà nước với tất cả các lĩnh vực được giao. Tạo môi trường lành mạnh, ổn định để các cơ quan báo chí, các doanh nghiệp, người dân hoạt động trong lĩnh vực thông tin và truyền thông sản xuất, kinh doanh, triển khai đồng bộ việc phát triển chính quyền số, kinh tế số và xã hội số đồng thời tiếp tục thực hiện tốt việc nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và thể chế số, phát triển hạ tầng và nền tảng số, từng bước hình thành công dân số và văn hoá số, đóng góp ngày càng nhiều hơn cho sự phát triển bền vững của tỉnh trong những năm tiếp theo./.

Xem thêm