Thực hiện tốt công tác truyền thông chính sách BHXH, BHYT trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

0:00 / 0:00
0:00
BBK -Thời gian qua, BHXH tỉnh Bắc Kạn luôn chủ động triển khai đa dạng, linh hoạt các hình thức truyền thông phù hợp với tình hình thực tế từng địa phương trên địa bàn tỉnh. Qua đó, góp phần đưa chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước đi vào cuộc sống, bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh.
BHXH tỉnh và Chi nhánh Bưu chính Viettel Bắc Kạn diễu hành trên các tuyến đường của thành phố Bắc Kạn hưởng ứng Tháng vận động, triển khai BHXH toàn dân năm 2023.

BHXH tỉnh và Chi nhánh Bưu chính Viettel Bắc Kạn diễu hành trên các tuyến đường của thành phố Bắc Kạn hưởng ứng Tháng vận động, triển khai BHXH toàn dân năm 2023.

Cán bộ BHXH tỉnh tuyên truyền về chính sách BHXH, BHYT cho người dân trên địa bàn thành phố Bắc Kạn

Cán bộ BHXH tỉnh tuyên truyền về chính sách BHXH, BHYT cho người dân trên địa bàn thành phố Bắc Kạn

Năm 2023, cùng với nhiều đổi mới tích cực trong công tác thu, phát triển người tham gia BHXH cũng được BHXH tỉnh quan tâm đẩy mạnh và đổi mới phương pháp truyền thông chính sách.

Ngay từ đầu năm, BHXH tỉnh xây dựng kế hoạch truyền thông cho cả năm, trong đó, trọng tâm là phối hợp với các sở, ban, ngành, tổ chức chính trị, xã hội triển khai các hoạt động tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật BHXH, BHYT. Ký kết các chương trình phối hợp tuyên truyền chính sách. Ngành phối hợp với các cơ quan báo chí địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền. Bên cạnh đó, BHXH tỉnh cũng tập trung xây dựng đội ngũ làm công tác truyền thông, thường xuyên tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ đồng thời đầu tư trang thiết bị bảo đảm công tác truyền thông đạt hiệu quả.

Cụ thể, trong năm 2023, BHXH tỉnh, BHXH các huyện đã ký quy chế, kế hoạch phối hợp với các đơn vị như: Liên đoàn Lao động tỉnh, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Hội Nông dân tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Bắc Kạn, UBND các huyện, thành phố, các xã phường … tổ chức thực hiện được 75 hội nghị truyền thông, tư vấn đối thoại về chính sách BHXH, BHYT, với 2.814 lượt người tham dự. Phối hợp với Chi nhánh Bưu chính Viettel tỉnh tổ chức 02 lễ ra quân tuyên truyền, vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình. Phối hợp với Bưu điện tỉnh tổ chức các Hội nghị tư vấn, tuyên truyền trực tiếp tại cơ sở với 20 buổi ra quân tuyên truyền và 7.798 buổi ra quân tuyên truyền theo nhóm nhỏ, tư vấn trực tiếp cho khoảng 20.820 người.

Để nâng cao hiệu quả tuyên truyền và lan tỏa chính sách trong xã hội, năm 2023, BHXH tỉnh tập trung tuyên truyền trên Cổng thông tin điện tử của BHXH tỉnh, truyền thông trên các trang mạng xã hội: Fanpage facebook, Zalo OA, Youtube của BHXH tỉnh; các phương tiện thông tin đại chúng; truyền thông qua hệ thống loa truyền thanh cơ sở. Truyền thông qua các sản phẩm truyền thông; truyền thông qua nhân vật thực tế, các hoạt động thiện nguyện; qua sơ kết, tổng kết các hoạt động truyền thông, bồi dưỡng, tập huấn và các hoạt động tuyên truyền khác...

Nhờ đẩy mạnh công tác thông tin, truyền thông đến hết năm 2023, tổng số người tham gia BHXH bắt buộc thực hiện được là hơn 23.249 người, tăng 165 người so với năm 2022; số người tham gia BHXH tự nguyện thực hiện được là 9.350 người; số người tham gia bảo hiểm thất nghiệp thực hiện là 17.455 người, tăng 305 người so với năm 2022. Số người tham gia BHYT, thực hiện là 314.051 người, tăng 2.563 người so với năm 2022. Tỷ lệ bao phủ BHYT đến 31/12/2023 đạt chỉ tiêu bao phủ BHYT do Chính phủ giao tại Quyết định tại số 546/QĐ-TTg ngày 29/4/2022 và chỉ tiêu UBND tỉnh giao là 97%.

Bà Nông Thị Thùy, Phó Giám đốc BHXH tỉnh cho biết: Trong những năm qua, công tác thông tin, truyền thông của BHXH tỉnh đã được quan tâm chú trọng, có nhiều chuyển biến tích cực, đổi mới bằng nhiều hình thức, góp phần nâng cao nhận thức của Nhân dân về vị trí, ý nghĩa, vai trò của chính sách BHXH, BHYT trong hệ thống an sinh xã hội, giúp Nhân dân hiểu rõ quyền lợi và trách nhiệm của mình khi tham gia BHXH, BHYT. Qua đó, số người tham gia BHXH, BHYT tăng theo từng năm, góp phần bảo đảm an sinh xã hội, bảo đảm quyền và lợi ích chính đáng của người dân và người lao động.

Thời gian tới, BHXH tỉnh tiếp tục chủ động trong công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương chỉ đạo tổ chức thực hiện tốt công tác truyền thông chính sách BHXH, BHYT trên địa bàn. Tăng cường phối hợp với các sở, ban, ngành, đoàn thể liên quan trong việc truyền thông chính sách BHXH, BHYT, bảo đảm thực hiện đồng bộ, hiệu quả. Tiếp tục đổi mới nội dung truyền thông, tăng cường hơn nữa công tác truyền thông hướng về cơ sở, chia nhiều nhóm nhỏ đến tận hộ gia đình để tuyên truyền, vận động; đồng thời nâng cao nhận thức, hiểu biết, ý thức chấp hành Luật BHXH, Luật BHYT, giúp lan tỏa chính sách BHXH, BHYT đến từng đơn vị sử dụng lao động, người lao động và Nhân dân./.

Xem thêm