Thực hiện nghiêm việc đeo khẩu trang phòng, chống dịch COVID-19 tại nơi công cộng

Ngày 08/02, UBND tỉnh ban hành văn bản số 798/UBND-VXNV về việc đeo khẩu trang phòng, chống dịch COVID-19 tại nơi công cộng.

Ngày 08/02, UBND tỉnh ban hành văn bản số 798/UBND-VXNV về việc đeo khẩu trang phòng, chống dịch COVID-19 tại nơi công cộng.

Thực hiện nghiêm việc đeo khẩu trang phòng, chống dịch COVID-19 tại nơi công cộng ảnh 1
Thực hiện nghiêm việc đeo khẩu trang phòng, chống dịch COVID-19 tại nơi công cộng ảnh 2
Thực hiện nghiêm việc đeo khẩu trang phòng, chống dịch COVID-19 tại nơi công cộng ảnh 3
Thực hiện nghiêm việc đeo khẩu trang phòng, chống dịch COVID-19 tại nơi công cộng ảnh 4
Thực hiện nghiêm việc đeo khẩu trang phòng, chống dịch COVID-19 tại nơi công cộng ảnh 5
Thực hiện nghiêm việc đeo khẩu trang phòng, chống dịch COVID-19 tại nơi công cộng ảnh 6
Thực hiện nghiêm việc đeo khẩu trang phòng, chống dịch COVID-19 tại nơi công cộng ảnh 7
Thực hiện nghiêm việc đeo khẩu trang phòng, chống dịch COVID-19 tại nơi công cộng ảnh 8
Thực hiện nghiêm việc đeo khẩu trang phòng, chống dịch COVID-19 tại nơi công cộng ảnh 9

Xem thêm