Thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về phòng, chống dịch COVID- 19

Ngày 09/02, UBND tỉnh ban hành văn bản số 826/UBND-VXNV về việc thực hiện Thông báo số 26/TB-VPCP ngày 08/02/2021 của Văn phòng Chính phủ thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng, chống dịch COVID- 19.

Ngày 09/02, UBND tỉnh ban hành văn bản số 826/UBND-VXNV về việc thực hiện Thông báo số 26/TB-VPCP ngày 08/02/2021 của Văn phòng Chính phủ thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng, chống dịch COVID- 19.

Theo đó, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, đoàn thể, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, địa phương trên địa bàn tỉnh (gọi tắt là cơ quan, đơn vị, địa phương) theo chức năng, nhiệm vụ và lĩnh vực quản lý tiếp tục tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về phòng, chống dịch bệnh COVID-19, cụ thể như sau:

1. Đẩy mạnh chỉ đạo thực hiện nghiêm yêu cầu 5K, trước hết là đeo khẩu trang, không tụ tập đông người, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

2. Vận động hạn chế đến mức tối đa việc tập trung nhiều người tại lễ tang, lễ hội, nghi lễ tôn giáo, tiệc mừng cuối năm, đám cưới; dừng bắn pháo hoa nhân dịp năm mới.

3. Vận động hạn chế đến mức tối đa việc đi lại trong dịp Tết Nguyên đán; vận động các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh, công nhân viên tổ chức làm việc trong dịp Tết, sinh hoạt tại chỗ…

4. Rà soát, chuẩn bị mọi nguồn lực cần thiết (nhân lực, vật tư, sinh phẩm, công cụ, phương tiện, kể cả bệnh viện dã chiến), sẵn sàng cho các tình huống dịch bệnh, kể cả tình huống xấu nhất có thể xảy ra; quan tâm giải quyết chế độ, chính sách, có biện pháp động viên kịp thời các lực lượng trực tiếp phòng, chống dịch, đặc biệt là trong dịp Tết Nguyên đán.

5. Rà soát, chuẩn bị kỹ lưỡng theo các kịch bản có thể xảy ra, sẵn sàng cho các tình huống dịch.

6. Chỉ đạo, triển khai thực hiện nghiêm việc cách ly tập trung 14 ngày và cách ly tại nhà theo quy định.

7. Chỉ đạo sản xuất, cung ứng, không để xảy ra thiếu, khan hiếm các loại vật tư, sinh phẩm phòng chống dịch và các loại hàng hóa phục vụ nhân dân.

8. Các lực lượng chức năng như công an, quân đội, quản lý thị trường tăng cường các biện pháp đảm bảo an ninh trật tự, không để xảy ra các tình huống xấu do diễn biến mới của dịch bệnh.

9. Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Y tế, các cơ quan báo chí, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và các đơn vị liên quan tiếp tục thông tin về tình hình dịch bệnh để nhân dân đề cao cảnh giác và có biện pháp mạnh mẽ phòng, chống dịch.

Các sở, ban, ngành, đoàn thể, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, địa phương triển khai thực hiện nghiêm túc các nội dung trên; chủ động báo cáo, đề xuất, tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh để chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện theo thẩm quyền./.

Xem thêm