Thực hiện giãn cách xã hội phòng, chống dịch tại một số địa phương

Ngày 19/7/2021, UBND tỉnh ban hành văn bản số 4445/UBND-VXNV về việc thực hiện Công văn số 969/TTg-KGVX ngày 17/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện giãn cách xã hội phòng, chống dịch tại một số địa phương.

Thực hiện giãn cách xã hội phòng, chống dịch tại một số địa phương ảnh 1
 
Thực hiện giãn cách xã hội phòng, chống dịch tại một số địa phương ảnh 2
 

Xem thêm