Thuế và cuộc sống:

Thực hiện đồng bộ các giải pháp trong công tác thu ngân sách

Năm 2022, tỉnh phấn đấu tổng thu ngân sách đạt mức 820 tỷ đồng. Để bảo đảm hoàn thành kế hoạch đề ra, ngành Thuế cùng với các địa phương, đơn vị liên quan đã triển khai đồng bộ, quyết liệt nhiều giải pháp...

Đẩy mạnh các hoạt động nhằm thúc đẩy sản xuất, kinh doanh sẽ góp phần giúp tăng nguồn thu (Ảnh: Hoạt động sản xuất tại Công ty Cổ phần đầu tư GOVINA - Khu Công nghiệp Thanh Bình, Chợ Mới). ảnh 1
Đẩy mạnh các hoạt động nhằm thúc đẩy sản xuất, kinh doanh sẽ góp phần giúp tăng nguồn thu (Ảnh: Hoạt động sản xuất tại Công ty Cổ phần đầu tư GOVINA - Khu Công nghiệp Thanh Bình, Chợ Mới).

Thực hiện công tác thu ngân sách nhà nước, năm 2022 tỉnh Bắc Kạn được Bộ Tài chính giao dự toán 757 tỷ đồng (Thu nội địa 737 tỷ đồng, thu xuất nhập khẩu 20 tỷ đồng); HĐND tỉnh giao dự toán thu ngân sách trên địa bàn 820 tỷ đồng (Thu nội địa là 800 tỷ đồng, thu xuất - nhập khẩu 20 tỷ đồng). Để công tác thu ngân sách đạt kế hoạch, ngay từ đầu năm, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 120/KH-UBND ngày 25/02/2022 về thu ngân sách và giải pháp chống thất thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh, trong đó xác định lộ trình và nhiệm vụ cụ thể cho các đơn vị trong phối hợp thu ngân sách. Đồng thời, chỉ đạo các đơn vị chủ động rà soát các nguồn thu, đôn đốc thu nộp, xử lý nợ đọng thuế.

Kết quả, 6 tháng đầu năm toàn tỉnh thu ước đạt 417,5 tỷ đồng, bằng 55,1% dự toán Bộ Tài chính giao, bằng 50,9% kế hoạch HĐND tỉnh giao, tăng 15,9% so với cùng kỳ năm 2021. Kết quả thu này có sự đóng góp tích cực của các cấp, các ngành và ngành Thuế trong việc triển khai các giải pháp tăng thu và sự tận dụng hiệu quả của chiến lược thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh trong việc khôi phục lại một số hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Trong đó, một số khoản thu đạt khá so với dự toán, như: Thu tiền sử dụng đất ước đạt 93 tỷ đồng, bằng 65,5% so với dự toán tỉnh giao, tăng 190,6% so với cùng kỳ năm 2021; thu từ tiền cấp quyền khai thác khoáng sản đạt 176,9% dự toán tỉnh giao, tăng 390,7% so với cùng kỳ; thuế thu nhập cá nhân ước đạt 22 tỷ đồng, bằng 71% dự toán tỉnh giao, tăng 3,8% so với cùng kỳ; thu từ hoạt động xổ số kiến thiết ước đạt 11 tỷ đồng, bằng 61,1% dự toán tỉnh giao...

Các địa phương có kết quả thu ngân sách trong 6 tháng đầu năm đạt khá so với kế hoạch, như: Huyện Ba Bể đạt 77,9%; huyện Chợ Mới đạt 53,3%; huyện Na Rì đạt 52,8%. Tuy nhiên, các địa phương còn lại mới thu đạt khoảng 50% hoặc có số thu đạt thấp (Ngân Sơn đạt 39,1%; Bạch Thông đạt 40%; Chợ Đồn đạt 40,1%).

Theo đánh giá của UBND tỉnh, kết quả thu ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm đạt kế hoạch đề ra, nhưng vẫn còn nhiều khó khăn vì nguồn thu phát sinh không ổn định lâu dài. Nguyên nhân do bước vào năm 2022, tình hình dịch Covid-19 vẫn tiếp tục diễn biến phức tạp, ảnh hưởng đến nguồn nhân lực, chuỗi cung ứng nguyên liệu gây khó khăn cho hoạt động của các doanh nghiệp. Việc thực hiện các chính sách như: Miễn, giảm thuế, gia hạn thời hạn nộp thuế; giảm thuế bảo vệ môi trường đối với xăng dầu, mỡ nhờn; gia hạn thời hạn nộp thuế, tiền thuê đất... đã ảnh hưởng đến nguồn thu.

Để bảo đảm thực hiện đạt kế hoạch được giao, UBND tỉnh yêu cầu Cục Thuế tỉnh và các đơn vị, địa phương tiếp tục triển khai các nội dung, giải pháp theo Kế hoạch số 120/KH-UBND ngày 25/02/2022 của UBND tỉnh về kế hoạch thu ngân sách và giải pháp chống thất thu ngân sách nhà nước năm 2022.

Tăng cường công tác tuyên truyền, hỗ trợ về pháp luật thuế cho người nộp thuế nhất là các chính sách mới. Tổ chức các lớp tập huấn chính sách thuế mới và hỗ trợ tháo gỡ vướng mắc liên quan đến lĩnh vực thuế cho người nộp thuế.

Tập trung rà soát khai thác các nguồn thu phát sinh trên địa bàn để quản lý chặt chẽ thu đúng, thu đủ nộp kịp thời ngân sách nhà nước. Rà soát các khoản nợ thuế theo kê khai, nợ đọng thuế sau kết luận thanh tra, kiểm tra thuế, nợ thuế sau quyết toán thuế năm 2021, phân tích, phân loại nợ thuế theo từng đối tượng nợ để có biện pháp xử lý đôn đốc thu đạt chỉ tiêu thu nợ được Tổng cục Thuế giao.

Đồng thời, phối hợp đôn đốc thu đối với khoáng sản của các doanh nghiệp; tham mưu cho tỉnh biện pháp quyết liệt như dừng vận chuyển, dừng khai thác nếu doanh nghiệp tiếp tục không nộp thuế đầy đủ theo thông báo. Chỉ đạo tháo gỡ vướng mắc trong công tác đấu giá tiền sử dụng đất, đặc biệt là đấu giá đất của các tổ chức để bù đắp hụt thu nhất là các địa bàn trọng điểm như: Thành phố Bắc Kạn, huyện Ba Bể. Các địa phương tập trung thực hiện giải ngân nguồn vốn đầu tư XDCB theo kế hoạch vốn được giao.../.

H.V

Xem thêm