Hội Bảo trợ người khuyết tật và Bảo vệ quyền trẻ em triển khai nhiệm vụ năm 2024

Thực hiện có hiệu quả các hoạt động bảo trợ dành cho người khuyết tật, trẻ mồ côi

0:00 / 0:00
0:00
BBK - Sáng 26/01, Hội Bảo trợ người khuyết tật và Bảo vệ quyền trẻ em tỉnh Bắc Kạn tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Hội năm 2023 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2024.
Quang cảnh Hội nghị

Quang cảnh Hội nghị

Hiện nay, toàn tỉnh có 880 trẻ mồ côi, 6.515 người khuyết tật, trong đó có 5.525 người khuyết tật đang được hưởng trợ cấp xã hội; 2.006 hộ gia đình nhận kinh phí chăm sóc người khuyết tật đặc biệt. Năm 2023, Hội Bảo trợ người khuyết tật và Bảo vệ quyền trẻ em tỉnh đã chủ động vận động tài trợ và phối hợp với tổ chức thành viên, các ủy viên Ban Chấp hành Hội Bảo trợ người khuyết tật và Bảo vệ quyền trẻ em tỉnh huy động nguồn lực đạt trên 1,3 tỷ đồng.

Thông qua nguồn vận động, Hội đã hỗ trợ cho trên 2.375 lượt người khuyết tật, trẻ mồ côi, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh. Trong năm, Hội giới thiệu việc làm cho 05 người khuyết tật đi học nghề đông y và tạo việc làm cho 05 người khuyết tật; luân chuyển vốn vay 150 triệu đồng mua trâu, bò sinh sản hỗ trợ sinh kế cho 10 hộ có người khuyết tật...

Hội nghị thống nhất đề ra phương hướng, nhiệm vụ năm 2024, đó là: Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các hoạt động bảo trợ dành cho người khuyết tật và trẻ mồ côi; mở rộng các hình thức thu hút vốn, khai thác vận động sự ủng hộ tạo nguồn lực cho quỹ hội từ các tổ chức, doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh. Tiếp tục khai thác các nguồn tài trợ để hỗ trợ cho học sinh khuyết tật và trẻ mồ côi về học bổng, xe đạp, đồ dùng học tập, quà các loại. Hỗ trợ xe lăn, sinh kế, đào tạo nghề và giới thiệu việc làm cho người khuyết tật.../.

Xem thêm