Thực hiện biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch

Để triển khai các biện pháp an toàn phòng, chống dịch Covid-19 trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, UBND tỉnh vừa ban hành Văn bản số 613/UBND-VXNV ngày 01/02/2021 chỉ đạo thực hiện biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch.

Để triển khai các biện pháp an toàn phòng, chống dịch Covid-19 trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, UBND tỉnh vừa ban hành Văn bản số 613/UBND-VXNV ngày 01/02/2021 chỉ đạo thực hiện biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch.

UBND tỉnh yêu cầu Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, UBND các huyện, thành phố thực hiện nghiêm Chỉ thị số 01/CT-UBND ngày 29/01/2021 của UBND tỉnh về việc thực hiện một số biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19; Văn bản của UBND tỉnh về việc triển khai các biện pháp an toàn phòng, chống dịch Covid-19 trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch và Văn bản về việc đảm bảo các hoạt động du lịch trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chỉ đạo các cơ sở huấn luyện, cơ sở kinh doanh dịch vụ thể dục thể thao và cơ sở hoạt động thể dục thể thao thực hiện nghiêm các quy định về phòng, chống dịch Covid-19.

Các sự kiện thể thao, lễ hội, hoạt động dịch vụ kinh doanh karaoke, quán bar và các hoạt động văn hoá tập trung đông người khác thực hiện theo quy định của Chỉ thị số 01/CT-UBND ngày 29/01/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh. Cụ thể, tạm dừng tổ chức các lễ hội xuân trước, trong và sau Tết Nguyên đán 2021 ở cả cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh. Tạm dừng các dịch vụ giải trí karaoke, quán bar trên địa bàn thị trấn Chợ Rã (Ba Bể), thị trấn Bằng Lũng (Chợ Đồn); đối với các địa bàn còn lại, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố quyết định hình thức hoạt động phù hợp với tình hình thực tế, đảm bảo hiệu quả phòng chống dịch. Giao Chủ tịch UBND các huyện, thành phố quyết định về quy mô và thời gian tổ chức Đại hội thể dục thể thao cấp xã phù hợp với tình hình thực tế công tác phòng chống dịch. Đối với việc cưới, việc tang và các nghi lễ dân gian truyền thống, vận động Nhân dân không tập trung đông người; tuyên truyền, vận động Nhân dân hạn chế tổ chức đám cưới trong thời gian này; các đám hiếu chỉ nên tổ chức trong phạm vi nhỏ gắn với các biện pháp an toàn phòng chống dịch. Khuyến cáo Nhân dân hạn chế đi du lịch, không đến các địa phương có dịch nếu không thật sự cần thiết; áp dụng các biện pháp an toàn phòng chống dịch bệnh đối với tất cả các hoạt động du lịch trên địa bàn…

Tại văn bản, UBND tỉnh giao các đơn vị phối hợp với ngành Y tế tăng cường kiểm tra việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch. Xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định về phòng, chống dịch trong lĩnh vực hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch tại địa phương./.

Thanh Huyền

Xem thêm