Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Phiên họp về cải cách thủ tục hành chính gắn với chuyển đổi số

0:00 / 0:00
0:00
BBK - Sáng 19/4, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Trưởng ban Chỉ đạo chủ trì Phiên họp thứ tư của Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính của Chính phủ về cải cách thủ tục hành chính gắn với chuyển đổi số, phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Cùng dự có Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang; các thành viên Ban Chỉ đạo và lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương. Phiên họp được kết nối trực tuyến đến điểm cầu 63 địa phương.

Tham dự tại điểm cầu tỉnh Bắc Kạn có đồng chí Nguyễn Đăng Bình, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh cùng đại diện một số đơn vị, sở, ngành của tỉnh.

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Phiên họp về cải cách thủ tục hành chính gắn với chuyển đổi số ảnh 1

Đồng chí Nguyễn Đăng Bình, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì tại điểm cầu tỉnh Bắc Kạn.

Phát biểu khai mạc, Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ: Cải cách hành chính, xây dựng và hoàn thiện thể chế là một trong 3 nhiệm vụ đột phá chiến lược, được Đảng xác định từ Đại hội XIII và Đảng, Nhà nước hết sức quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức triển khai.

Thủ tướng đánh giá, chúng ta đã đạt được những bước tiến quan trọng, khơi dậy và huy động mọi nguồn lực cho phát triển đất nước; nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác chỉ đạo, điều hành của chính quyền các cấp. Đặc biệt gần đây, công tác cải cách hành chính gắn với chuyển đổi số, xây dựng các cơ sở dữ liệu, nhất là cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư được đẩy mạnh...

Theo báo cáo tại phiên họp, đến nay, các bộ, ngành đã cắt giảm, đơn giản hóa 2.189 quy định kinh doanh tại 175 văn bản quy phạm pháp luật; 62,7% hồ sơ TTHC được số hóa. Các bộ, ngành đã công khai, cập nhật hơn 17.800 quy định kinh doanh. Tái cấu trúc quy trình, cung cấp 4.390 dịch vụ công trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công quốc gia.

Đề án 06 của Chính phủ được chỉ đạo, triển khai quyết liệt, hiện đã cấp hơn 79,5 triệu thẻ căn cước công dân gắn chip điện tử, kích hoạt trên 6 triệu tài khoản VNeID; hoàn thành tích hợp 21/25 dịch vụ công trực tuyến thiết yếu. Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư đã kết nối chia sẻ dữ liệu với hệ thống thông tin, CSDL của 13 bộ, ngành, 01 doanh nghiệp nhà nước (EVN), 03 doanh nghiệp viễn thông và 60 địa phương.

Tuy nhiên, TTHC còn nhiều rào cản, quy định chồng chéo, đặc biệt là các lĩnh vực liên quan đến đất đai, quản lý tài chính, đầu tư công, y tế, giáo dục, kiểm tra chuyên ngành, xuất nhập khẩu; việc cắt giảm, đơn giản hóa quy định kinh doanh còn chậm; 19 nghị quyết chuyên đề về đơn giản hóa TTHC, giấy tờ công dân liên quan đến quản lý dân cư chưa hoàn thành thực thi; tỷ lệ sử dụng dịch vụ công trực tuyến còn thấp...

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Phiên họp về cải cách thủ tục hành chính gắn với chuyển đổi số ảnh 2

Quang cảnh Phiên họp tại điểm cầu tỉnh Bắc Kạn.

Tại Phiên họp, Bộ Nội vụ đã công bố Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước năm 2022 (SIPAS) và Chỉ số cải cách hành chính của các bộ, cơ quan ngang bộ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương năm 2022 (PAR Index). Quảng Ninh là địa phương dẫn đầu về cả hai chỉ số (SIPAS, PAR Index).

Trong phần thảo luận, một số bộ, ngành, địa phương làm rõ thêm kết quả cải cách hành chính tại đơn vị, địa phương và việc thực hiện xây dựng Chính phủ điện tử, Chính phủ số; những điểm nghẽn trong triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia; đề xuất những giải pháp cụ thể để nâng cao hiệu quả chỉ đạo, điều hành cải cách hành chính gắn với chuyển đổi số.

Kết luận Phiên họp, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu các bộ, ngành, địa phương cần phải thấm nhuần tư tưởng lãnh đạo, chỉ đạo "Đầu tư cho cải cách hành chính là đầu tư cho phát triển", lấy người dân, doanh nghiệp là trung tâm phục vụ.

Thủ tướng Chính phủ đề nghị thành viên Ban Chỉ đạo, UBND các cấp tiếp tục tham mưu chỉ đạo triển khai một cách mạnh mẽ, quyết liệt, đồng bộ công tác cải cách hành chính thuộc thẩm quyền, coi đây là một nhiệm vụ chính trị quan trọng, là sự đánh giá công tác cán bộ, nêu cao trách nhiệm người đứng đầu. Gắn cải cách TTHC với chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin là công cụ hiệu quả để hiện đại hóa nền hành chính quốc gia. Đẩy mạnh phân cấp phân quyền, tăng cường kiểm tra, đánh giá đo lường chính xác, khách quan công tác cải cách hành chính. Chú trọng tiếp cận các TTHC nhanh, hiệu quả của người dân và doanh nghiệp để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.../.

Chỉ số SIPAS năm 2022 của tỉnh Bắc Kạn đạt 75,22%, đứng thứ 60/63 tỉnh, thành phố. Với 79.35 điểm, Bắc Kạn xếp thứ 61/63 tỉnh, thành phố về Chỉ số PAR Index.

Ngay sau Phiên họp, đồng chí Nguyễn Đăng Bình, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã trao đổi nhanh về kết quả đánh giá các chỉ số của tỉnh. Đồng chí đề nghị các đơn vị, sở, ngành rà soát, xem lại cách đánh giá, lấy ý kiến và sớm đưa ra các giải pháp để cải thiện chỉ số SIPAS và PAR Index trong thời gian tới.

Xem thêm