Thông tin nhanh kết quả Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam

BBK - LTS. Nhằm thông tin rộng rãi tới cán bộ, đoàn viên, công nhân, viên chức, người lao động toàn tỉnh về kết quả Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2023 – 2028, Báo Bắc Kạn đăng tải thông tin nhanh về kết quả Đại hội. 

Danh sách Đoàn Chủ tịch, Ủy ban Kiểm tra Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa XIII.xlsx

Xem thêm