Thống nhất các nội dung dự thảo Nghị quyết về chính sách hỗ trợ phát triển du lịch cộng đồng

Chiều 21/6, UBND tỉnh Bắc Kạn tổ chức Hội nghị bàn và thống nhất nội dung xây dựng dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định một số chính sách hỗ trợ phát triển du lịch cộng đồng trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2022 – 2030 với các sở, ngành, huyện, thành phố. Đồng chí Phạm Duy Hưng- Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì Hội nghị.

Quang cảnh Hội nghị
Quang cảnh Hội nghị.

Chính sách hỗ trợ phát triển du lịch cộng đồng được xây dựng nhằm khuyến khích hình thành các điểm du lịch mới thu hút khách, đưa du lịch trở thành ngành kinh tế quan trọng của địa phương, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Dự thảo Nghị quyết này do Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tham mưu soạn thảo.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, đóng góp ý kiến về cơ chế chính sách, nội dung hỗ trợ, cách thức, mức hỗ trợ, đối tượng chủ yếu là các hộ gia đình làm du lịch cộng đồng, kinh doanh nhà nghỉ homestay, các thôn có điểm du lịch.

Kết luận Hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Duy Hưng chỉ đạo cơ quan soạn thảo tiếp thu ý kiến đóng góp của các ngành để hoàn thiện dự thảo. Nghị quyết cần phân giai đoạn để thực hiện, quan điểm mỗi huyện đều có điểm du lịch cộng đồng, tuy nhiên trước mắt tập trung vào huyện Ngân Sơn, Ba Bể và thành phố Bắc Kạn trên cơ sở củng cố, nâng cấp các điểm du lịch cộng đồng đã có - nhất là khu vực xung quanh hồ Ba Bể. Ngành Tài chính cần xem xét cân đối nguồn vốn sự nghiệp kinh tế của tỉnh để đề xuất đầu tư hợp lý, hiệu quả./.

P.T

Xem thêm