Thông cáo số 24 Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIII

Ngày 18/6, Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng chủ tọa phiên họp.

Ngày 18/6, Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng chủ tọa phiên họp.


Buổi sáng, dưới sự điều khiển của Phó Chủ tịch Quốc hộiNguyễn Thị Kim Ngân, Quốc hội đã biểu quyết thông qua các Điều 1, Điều 5 và toàn văn Luật Đầu tư công.


Sau đó, dưới sự điều khiển của Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu, Quốc hội thảo luận về dự án Luật Nhà ở (sửa đổi). Trong buổi thảo luận đã có 24 đại biểu Quốc hội phát biểu. Các ý kiến thảo luận tập trung vào những nội dung sau:


- Thời điểm chuyển quyền sở hữu nhà ở;


- Quyền sở hữu nhà ở của người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam;


- Mục đích sử dụng nhà;


- Đối tượng được sở hữu nhà ở;


- Chính sách phát triển nhà ở;


- Cho thuê đất để xây dựng thương mại, nhà ở xã hội;


- Hình thức phát triển nhà ở xã hội và đối tượng hưởng chính sách nhà ở xã hội;


- Tài chính cho phát triển nhà ở;


- Chính sách phát triển nhà ở công vụ;


- Quỹ phát triển nhà ở xã hội;


- Thời hạn sử dụng nhà chung cư; mô hình hoạt động của Ban quản trị nhà chung cư;


- Thế chấp nhà ở hình thành trong tương lai…


Buổi chiều, dưới sự điều khiển của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Điều 49, Điều 61 và toàn văn Luật Xây dựng (sửa đổi).


Sau đó, Quốc hội thảo luận về dự án Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi). Trong buổi thảo luận, đã có 10 đại biểu Quốc hội phát biểu. Các ý kiến thảo luận tập trung vào những nội dung sau:


- Các loại bất động sản đưa vào kinh doanh;


- Phạm vi kinh doanh bất động sản của người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức, cá nhân nước ngoài;


- Điều kiện đối với tổ chức, cá nhân kinh doanh bất động sản;


- Chính sách đầu tư kinh doanh bất động sản;


- Quy định cho phép các chủ đầu tư kinh doanh bất động sản được bán, cho thuê, cho thuê mua bất động sản hình thành trong tương lai;


- Bảo lãnh trong bán, cho thuê, cho thuê mua nhà, công trình xây dựng hình thành trong tương lai và bán nhà, công trình xây dựng hình thành trong tương lai;


- Thanh toán trong giao dịch bất động sản;


- Dịch vụ sàn giao dịch bất động sản;


- Quyền của bên bán nhà, công trình xây dựng;


- Điều kiện chuyển nhượng toàn bộ dự án bất động sản;


- Chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản;


- Quyền và nghĩa vụ các bên trong hợp đồng kinh doanh bất động sản;


- Bảo hành nhà, công trình xây dựng đã bán;


- Dịch vụ quảng cáo, đấu giá bất động sản...


Thứ năm, ngày 19/6/2014, Quốc hội làm việc tại Hội trường./.


(Theo cpv.org.vn)

Xem thêm