Thông cáo số 13, Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIII

Ngày 04/6/2014, Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng chủ trì phiên họp.

Ngày 04/6/2014, Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng chủ trì phiên họp.


Buổi sáng, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân điều khiển nội dung.


Quốc hội đã nghe:


- Bộ trưởng Kế hoạch và Ðầu tư Bùi Quang Vinh, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, trình bày Tờ trình dự án Luật Ðầu tư (sửa đổi).


- Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội Nguyễn Văn Giàu trình bày Báo cáo thẩm tra dự án Luật Ðầu tư (sửa đổi).


Sau đó, Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu điều khiển nội dung. Quốc hội thảo luận về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Hàng không dân dụng Việt Nam.


Trong buổi làm việc, đã có 12 đại biểu Quốc hội phát biểu ý kiến. Các ý kiến thảo luận tập trung vào những nội dung sau:


- Vị trí, chức năng, nhiệm vụ của nhà chức trách hàng không;


- Hoạt động thanh tra chuyên ngành hàng không;


- Vấn đề sân bay chuyên dùng;


- Vấn đề quản lý hoạt động bay...


Buổi chiều, Phó Chủ tịch Quốc hội Huỳnh Ngọc Sơn điều khiển nội dung.


Quốc hội đã nghe:


- Bộ trưởng Công an Trần Ðại Quang, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, trình bày Tờ trình dự án Luật Căn cước công dân.


- Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và an ninh của Quốc hội Nguyễn Kim Khoa trình bày Báo cáo thẩm tra dự án Luật Căn cước công dân.


Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu điều khiển nội dung.


Quốc hội nghe:


- Bộ trưởng Tư pháp Hà Hùng Cường, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, trình bày Tờ trình dự án Luật Hộ tịch.


- Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội Phan Trung Lý trình bày Báo cáo thẩm tra dự án Luật Hộ tịch.


- Bộ trưởng Tư pháp Hà Hùng Cường, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, trình bày Tờ trình về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quốc tịch Việt Nam.


- Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội Phan Trung Lý trình bày Báo cáo thẩm tra dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quốc tịch Việt Nam.


Sau đó, Quốc hội họp riêng để nghe trình bày các Tờ trình, Báo cáo thẩm tra về các dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam và Luật Công an nhân dân (sửa đổi).


Thứ năm, ngày 05/6/2014, Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường./.


(Theo nhandan.org.vn)

Xem thêm