Thông báo điều chỉnh chỉ tiêu, ngành, chuyên ngành tuyển dụng công chức tỉnh Bắc Kạn

BBK - Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn thông báo về việc điều chỉnh chỉ tiêu, ngành, chuyên ngành tuyển dụng công chức tại Kế hoạch số 599/KH-UBND ngày 08/9/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

Xem thêm