Thông báo đấu giá quyền khai thác khoáng sản

Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bắc Kạn tổ chức đấu giá tài sản là quyền khai thác khoáng sản mỏ cát sỏi Khuổi Nồng, xã Bộc Bố, huyện Pác Nặm, tỉnh Bắc Kạn. 

Thông báo đấu giá quyền khai thác khoáng sản ảnh 1
 

Xem thêm