Miền Tây ký sự: “Vườn ông Sáu Dân” và việc số hóa giáo dục lịch sử truyền thống

Miền Tây ký sự: “Vườn ông Sáu Dân” và việc số hóa giáo dục lịch sử truyền thống

BBK - Trái với tưởng tượng của chúng tôi trước khi đến Khu lưu niệm cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt ở huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long, nơi đây không mang bầu không khí trầm lắng, tĩch mịch thường thấy của các di tích. Trái lại, việc hồi nhớ chân dung, sự nghiệp và con người của ông “Sáu Dân” được thể hiện bằng ngôn ngữ thiết kế hiện đại, rất mở và vô cùng gần gũi, sống động.