Thiết lập bổ sung một số vùng cách ly y tế tại TP. Bắc Kạn

Ngày 17/7, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Bắc Kạn ban hành Quyết định số 1255/QĐ-BCĐ thiết lập vùng cách ly y tế thêm một số điểm trên địa bàn thành phố Bắc Kạn để phòng, chống dịch Covid-19.

Thiết lập bổ sung một số vùng cách ly y tế tại TP. Bắc Kạn ảnh 1
 
Thiết lập bổ sung một số vùng cách ly y tế tại TP. Bắc Kạn ảnh 2
 

Xem thêm