Thị xã Bắc Kạn với công tác chỉ đạo “Năm dân vận của chính quyền”

Nhằm tăng cường vai trò lãnh chỉ đạo của cấp uỷ đảng trong các cơ quan nhà nước, góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp chính quyền, cán bộ công chức, viên chức đối với công tác dân vận trong tình hình hiện nay, Thị xã Bắc Kạn đã nghiêm túc triển khai thực hiện kế hoạch “Năm dân vận của chính quyền” và phong trào “ Dân vận khéo”.

Nhằm tăng cường vai trò lãnh chỉ đạo của cấp uỷ đảng trong các cơ quan nhà nước, góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp chính quyền, cán bộ công chức, viên chức đối với công tác dân vận trong tình hình hiện nay, Thị xã Bắc Kạn đã nghiêm túc triển khai thực hiện kế hoạch “Năm dân vận của chính quyền” và phong trào “ Dân vận khéo”.

Thời gian qua thị xã Bắc Kạn đã tiếp nhận 189 đơn, thư với 167 vụ việc. Trong đó, đã giải quyết 77 đơn/77 vụ việc, thực hiện việc công khai quy hoạch các công trình công cộng của tỉnh, thị xã, lấy ý kiến đóng góp của nhân dân, phối hợp với Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể vận động quần chúng nhân dân thực hiện tốt các phong trào, các cuộc vận động, tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh.
Thị xã Bắc Kạn với công tác chỉ đạo “Năm dân vận của chính quyền” ảnh 1
Nông dân thôn Nà Dì xã Dương Quang (Thị xã) khẩn trương gieo trồng cây màu vụ xuân đúng khung thời vụ.

Song song với công tác chỉ đạo “Năm dân vận của chính quyền”, phong trào thi đua “Dân vận khéo” được Thường trực Thị uỷ chỉ đạo các cấp uỷ, chính quyền của Thị xã triển khai sâu rộng và đạt được những kết quả tốt. Năm qua thị xã thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội vượt trên 100% kế hoạch được giao.  Sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp được duy trì và tăng trưởng, giá trị sản xuất công nghiệp đạt 111%, công tác văn hoá xã hội đã có những khởi sắc các hoạt động văn hoá, văn nghệ, TDTT được triển khai rộng khắp, công tác giáo dục đã đạt được những kết khá.

Tổng kết năm học 2009-2010, bậc tiểu học hoàn thành chương trình đạt 97,6%, bậc THCS tốt nghiệp đạt 99,63%, bậc THPT tốt nghiệp 86,91%. Công tác xoá đói giảm nghèo luôn được Thị xã quan tâm, hiện nay tỷ lệ hộ nghèo còn 5,03%- vượt chỉ tiêu Nghị quyết đề ra. Ngoài ra Thị xã đã chủ động phối hợp, tổ chức được 10 lớp dạy nghề ngắn cho trên 300 lao động nông thôn, triển khai 181 dự án vay vốn, giải quyết việc làm cho 200 lao động. Chế độ, chính sách, chăm sóc giáo dục trẻ em được quan tâm thực hiện, tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng giảm 0,05%.

Để nâng cao hơn nữa kết quả hoạt động của chính quyền, gắn liền với công tác dân vận, Thị xã đã có những kế hoạch hoạt động cụ thể triển khai trong cán bộ, công chức, viên chức để từ đó mỗi cán bộ công chức nâng cao  tinh thần trách nhiệm. Phong cách phục vụ nhân dân theo đúng phương châm: gần dân, hiểu dân, học dân, trọng dân, có trách nhiệm với dân, nghe dân nói, nói dân hiểu, làm dân tin. Thực hiện các nghị quyết của Đảng bằng các chương trình, kế hoạch của chính quyền theo phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”.

Tích cực sửa đổi lối làm việc theo hướng dân chủ hoá, công khai hoá. Trong đó, Thường trực HĐND các cấp thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ theo luật định, tập trung vào việc giám sát tổ chức nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội, an ninh - quốc phòng và các chính sách, pháp luật của nhà nước tại địa phương, tổ chức các cuộc tiếp xúc cử tri trước và sau kỳ họp các cấp.

Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể đã tham gia tích cực trong mọi hoạt động, công tác tuyên truyền vận động nhân dân tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền đảm bảo tính dân chủ cao.

Đánh giá về phong trào thi đua “Dân vận khéo” và công tác chỉ đạo “Năm dân vận của chính quyền”, đồng chí Đào Thị Nga - Trưởng ban Dân vận Thị uỷ cho biết: Qua gần hai năm triển khai thực hiện phong trào “Dân vận khéo” và “Năm dân vận của chính quyền”, Thị xã Bắc Kạn đã có sự chuyển biến tích cực trong nhiều lĩnh vực, phong trào đã tạo được sự quan tâm của các cấp, đơn vị, phát huy được tính dân chủ, công khai hoá mọi thủ tục hành chính; cán bộ, công chức đã gần dân hơn, lắng nghe và giải quyết mọi thắc mắc của người dân. Đã có 46 tập thể, 72 cá nhân đăng ký điển hình “Dân vận khéo” trên các lĩnh vực. Trong đó có 1 tập thể và 1 cá nhân được cấp chứng nhận điển hình “Dân vận khéo”.

Nguyễn Nghĩa

Xem thêm