Thị xã Bắc Kạn: Đánh giá tình hình phát triển kinh tế - xã hội 5 tháng đầu năm

Ngày 05/6, thị xã Bắc Kạn đã tổ chức hội nghị đánh giá tình hình phát triển kinh tế - xã hội 5 tháng đầu năm 2014. Đồng chí Lý Thái Hải- Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh dự.

Ngày 05/6, thị xã Bắc Kạn đã tổ chức hội nghị đánh giá tình hình phát triển kinh tế - xã hội 5 tháng đầu năm 2014. Đồng chí Lý Thái Hải- Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh dự.


Báo cáo tại hội nghị cho thấy, mặc dù còn nhiều khó khăn, nhưng với sự nỗ lực chung, trong 5 tháng đầu năm tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn có nhiều chuyển biến tích cực. Cụ thể, giá trị sản xuất công nghiệp ước đạt gần 44 tỷ đồng, bằng 116% so với cùng kỳ năm trước, thị trường hàng hóa ổn định, các mặt hàng được niêm yết và bán đúng giá. Về nông nghiệp diện tích lúa xuân thực hiện được 344ha, đạt 115% kế hoạch. Vụ trồng rừng năm 2014, thị xã Bắc Kạn được giao trồng 343ha, đến nay cơ quan chức năng đang cung ứng cây giống và phấn đấu trồng xong trong tháng 6. Trong công tác thu ngân sách, đã thu được 34 tỷ đồng, đạt 44% kế hoạch của năm; tiến độ giải ngân xây dựng cơ bản đạt trên 33% kế hoạch. Các công trình xây dựng phục vụ cho lộ trình lên thành phố vào năm 2015 đang được đẩy nhanh tiến độ. Lĩnh vực văn hóa - xã hội cũng được các cấp, ngành triển khai đồng bộ, hiệu quả...


Tại cuộc họp lần này, nhiều ý kiến từ cơ sở kiến nghị cần sớm giải quyết các vấn đề liên quan đến việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất chậm; về tình hình sâu ong hại rừng trồng xuất hiện ở 2 xã Nông Thượng, Xuất Hóa; vấn đề nợ phí môi trường của một số doanh nghiệp đóng trên địa bàn chưa được giải quyết; công tác phóng mặt bằng cho các khu tái định cư thực hiện chậm; tình trạng thiếu phòng học ở cấp mầm non như trường mầm non Chí Kiên, trường mầm non Xuất Hóa, mầm non Sông Cầu…


Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Lý Thái Hải- Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh đã ghi nhận những kết quả mà thị xã Bắc Kạn đạt được trong những tháng đầu năm. Đồng thời, để việc thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của năm 2014 đạt kết quả cao, đồng chí yêu cầu cấp ủy, chính quyền và các ban, ngành của thị xã Bắc Kạn cần tập trung vào một số nhiệm vụ sau: Tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh trên cây trồng vụ xuân, không để dịch bệnh làm ảnh hưởng đến năng suất và chuẩn bị phương án sản xuất vụ mùa; đẩy nhanh tiến độ trồng rừng khi thời tiết thuận lợi, thực hiện đạt kế hoạch đề ra; chủ động trong công tác phòng, chống lụt bão để hạn chế thấp nhất các thiệt hại; làm tốt công tác thu ngân sách; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động và huy động có hiệu quả mọi nguồn lực cho mục tiêu xây dựng nông thôn mới.../.

Thu Trang
 

Xem thêm