Thi hành kỷ luật Đảng ủy và lãnh đạo xã An Thắng

Liên quan đến vụ việc phát, phá rừng trái pháp luật tại xã An Thắng (Pác Nặm), ngày 24/7, Huyện ủy Pác Nặm đã ra Quyết định thi hành kỷ luật Đảng ủy xã An Thắng, nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Liên quan đến vụ việc phát, phá rừng trái pháp luật tại xã An Thắng (Pác Nặm), ngày 24/7, Huyện ủy Pác Nặm đã ra Quyết định thi hành kỷ luật Đảng ủy xã An Thắng, nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Theo đó, xét nội dung, tính chất, mức độ, tác hại, nguyên nhân vi phạm và thái độ tiếp thu phê bình của Đảng ủy xã An Thắng, Ban Thường vụ Huyện ủy Pác Nặm thi hành kỷ luật Đảng ủy xã An Thắng nhiệm kỳ 2015 – 2020 bằng hình thức khiển trách.

Đối với đồng chí Đặng Thị Sai- Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã An Thắng, với cương vị là người đứng đầu Đảng ủy nhưng không ngăn chặn, xử lý, không báo cáo cấp trên để vi phạm xảy ra gây hậu quả nghiêm trọng, gây dư luận xấu trong cán bộ, đảng viên và nhân dân; làm giảm uy tín của bản thân và tổ chức đảng, cơ quan địa phương nơi sinh hoạt và công tác; Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Pác Nặm Quyết định thi hành kỷ luật đồng chí Đặng Thị Sai bằng hình thức cảnh cáo.

Đối với đồng chí Nguyễn Viết Trung- Phó Bí thư Đảng ủy, Bí thư Chi bộ Văn phòng, Chủ tịch UBND xã An Thắng là người đứng đầu chính quyền và là Trưởng ban Phát triển rừng của xã, nắm rõ các quy định về công tác quản lý, bảo vệ rừng nhưng đã không thực hiện đúng mà để xảy ra việc phát, phá rừng trái pháp luật. Để vợ trực tiếp thuê người phát, phá rừng với diện tích 1,998ha, tương đương 103m3 gỗ. Xét nội dung, tính chất, mức độ, tác hại, nguyên nhân vi phạm, đối chiếu với các quy định của pháp luật, Ban Thường vụ Huyện ủy Pác Nặm Quyết định thi hành kỷ luật với đồng chí Nguyễn Viết Trung bằng hình thức cách tất cả các chức vụ trong Đảng./.

Văn Lạ

Xem thêm