Thanh tra Chính phủ sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2018

Sáng 27/7, Thanh tra Chính phủ tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết 6 tháng đầu năm, bàn một số nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2018. Đồng chí Trương Hòa Bình- Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ dự và chỉ đạo hội nghị. Tại điểm cầu tỉnh Bắc Kạn, dự hội nghị có đồng chí Nông Văn Chí- Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Sáng 27/7, Thanh tra Chính phủ tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết 6 tháng đầu năm, bàn một số nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2018. Đồng chí Trương Hòa Bình- Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ dự và chỉ đạo hội nghị. Tại điểm cầu tỉnh Bắc Kạn, dự hội nghị có đồng chí Nông Văn Chí- Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Tại điểm cầu tỉnh Bắc Kạn có đồng chí Nông Văn Chí-Phó Chủ tịch UBND tỉnh dự hội nghị.
Chủ trì điểm cầu tỉnh Bắc Kạn có đồng chí Nông Văn Chí- Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Trong 6 tháng đầu năm, ngành Thanh tra đã triển khai được 3.827 cuộc thanh tra hành chính và 92.913 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành. Qua thanh tra phát hiện vi phạm 9.873 tỷ đồng, 32.627ha đất; kiến nghị thu hồi về ngân sách nhà nước 7.875 tỷ đồng và 357ha đất; kiến nghị xử lý kỷ luật hành chính đối với 563 tập thể và nhiều cá nhân; ban hành 51.305 quyết định xử phạt vi phạm hành chính của tổ chức, cá nhân với số tiền 5.889 tỷ đồng, chuyển cơ quan điều tra tiếp tục xem xét, xử lý 42 vụ, 46 đối tượng… chấn chỉnh quản lý, hoàn thiện cơ chế, chính sách pháp luật trên nhiều lĩnh vực…

Đối với tỉnh Bắc Kạn, trong 6 tháng đầu năm, ngành Thanh tra tỉnh đã tiến hành 27 cuộc thanh tra hành chính. Nội dung thanh tra tập trung vào các lĩnh vực như: Quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước, đầu tư xây dựng, quản lý sử dụng đất đai… Qua thanh tra phát hiện sai phạm hơn 531 triệu đồng; kiến nghị thu hồi hơn 510 triệu đồng, kiến nghị xử lý hành chính 01 tập thể và 02 cá nhân... Bên cạnh đó, ngành đã tiến hành 72 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành trên các lĩnh vực như: Tài chính, giao thông vận tải, an toàn vệ sinh thực phẩm, nông lâm, thủy sản, việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính, công tác văn thư, lưu trữ, hành nghề y, dược tư nhân, tài nguyên môi trường...

Tại Hội nghị, đại diện một số bộ, ngành, địa phương đã tham gia đóng góp ý kiến về việc tăng cường thanh tra, kiểm tra theo kế hoạch gắn với thanh tra đột xuất; kiểm tra việc xây dựng, thực hiện kế hoạch thanh tra năm 2018, nhằm phối hợp chặt chẽ với các ngành có liên quan xây dựng định hướng và kế hoạch công tác thanh tra năm 2019 theo đúng tinh thần Chỉ thị số 20/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, bảo đảm kịp thời, có trọng tâm, trọng điểm, hạn chế chồng chéo.
 

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình đã biểu dương những kết quả mà ngành Thanh tra đã đạt được trong 6 tháng đầu năm 2018. Đồng chí đã chỉ ra những hạn chế như: Kết luận một số thanh tra còn chậm, công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo còn nhiều bất cập. Phó Thủ tướng đề nghị trong 6 tháng cuối năm, ngành thanh tra cần tiếp tục thực hiện chức năng phòng chống tham nhũng; tăng cường công tác thanh tra phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan; đẩy mạnh công tác giám sát, thẩm định và xử lý sau thanh tra, trọng tâm là tổ chức thực hiện có hiệu quả các quy định của pháp luật về thực hiện kết luận thanh tra; tiếp tục nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, nhất là các nội dung hoạt động của cơ quan của ngành, phản ánh kịp thời những vấn đề có liên quan đến công tác thanh tra.../.


Bích Ngọc
 

Xem thêm