Thanh Thịnh phấn đấu về đích nông thôn mới

Thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới, xã Thanh Thịnh (Chợ Mới) đã và đang huy động nguồn lực, lồng ghép các chương trình, dự án để đầu tư xây dựng hạ tầng cơ sở, làm thay đổi diện mạo nông thôn, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân. Đến nay, xã đã hoàn thành 10/19 tiêu chí, phấn đấu đạt chuẩn trong năm 2021.

Thanh Thịnh phấn đấu về đích nông thôn mới ảnh 1

Mô hình trồng ớt mang lại hiệu quả cao cho người dân xã Thanh Thịnh.

Ngay từ đầu năm, cấp ủy, chính quyền địa phương đã ban hành các văn bản chỉ đạo, thành lập và kiện toàn Ban Chỉ đạo thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững, phân công nhiệm vụ cho các thành viên phụ trách các tiêu chí và các thôn trên địa bàn xã. Chú trọng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân về xây dựng nông thôn mới qua các đợt phát động thi đua làm đường, sản xuất kinh doanh giỏi...

Đồng thời, thông qua các chương trình, dự án hỗ trợ người dân nâng cao đời sống vật chất, tinh thần; tuyên truyền, vận động Nhân dân tận dụng tiềm năng, thế mạnh của địa phương chuyển đổi cơ cấu giống cây trồng, vật nuôi, áp dụng tiến bộ khoa học, kỹ thuật vào sản xuất. Cụ thể, tập trung vào phát triển các mô hình kinh tế, như: Chăn nuôi trâu, lợn, gà, nuôi ốc, trồng cây khoai tây, cây ớt… Xã phấn đấu năm 2021 giảm 6 hộ nghèo, nâng mức thu nhập bình quân đạt 36 triệu đồng/người/năm. 

Bên cạnh việc giữ vững các tiêu chí đã đạt, cấp ủy, chính quyền xã Thanh Thịnh tập trung đưa ra các giải pháp phù hợp để thực hiện 09 tiêu chí chưa đạt. Trong đó, chủ động lập biểu nhu cầu vốn dự kiến đầu tư quy hoạch; tiếp tục huy động nguồn lực để hoàn thành tiêu chí Giao thông, xây dựng các tuyến đường giao thông nông thôn chưa đạt chuẩn; đầu tư xây dựng thêm 03 nhà văn hóa; nâng cấp khuôn viên, các hạng mục chợ dân sinh; đề xuất phương án đầu tư hệ thống thông tin truyền thông của địa phương, nhằm đáp ứng công tác thông tin tuyên truyền...

Đối với các tiêu chí Nhà ở dân cư, Thu nhập, Tổ chức sản xuất, Quốc phòng an ninh, Ban Chỉ đạo xã đã tranh thủ các nguồn lực hỗ trợ, ưu tiên tiêu chí dễ làm trước, khó làm sau, phát huy vai trò chủ thể của Nhân dân trong quá trình xây dựng nông thôn mới.

Với sự quan tâm, hỗ trợ của các ngành, các cấp, quyết tâm của cả hệ thống chính trị và sự đồng lòng của Nhân dân trong xã, Thanh Thịnh phấn đấu hoàn thành 19/19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới mà Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ xã lần thứ I, nhiệm kỳ 2020-2025 đề ra…/.

Lý Dũng

Xem thêm