Thành phố Bắc Kạn tập huấn dịch vụ công trực tuyến

UBND thành phố Bắc Kạn tổ chức tập huấn cho cán bộ UBND xã, phường, bí thư, tổ trưởng khu dân cư về quy chế quản lý đô thị, dịch vụ công trực tuyến và dịch vụ bưu chính công ích.

UBND thành phố Bắc Kạn tổ chức tập huấn cho cán bộ UBND xã, phường, bí thư, tổ trưởng khu dân cư về quy chế quản lý đô thị, dịch vụ công trực tuyến và dịch vụ bưu chính công ích.

Nội dung tập huấn là: Nộp hồ sơ trực tuyến mức độ 3,4; thực hiện nghĩa vụ tài chính và nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính mức độ 3,4; lợi ích của việc sử dụng dịch vụ bưu chính công ích; các bước đăng ký sử dụng dịch vụ Bưu chính công ích. Cơ sở pháp lý, nội dung quy chế đô thị và một số điều của quy chế Quản lý đô thị sửa đổi, bổ sung; quy định về quản lý, sử dụng vỉa hè, lòng đường, bảo vệ mỹ quan và trật tự trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.

Lớp tập huấn nhằm quản lý đô thị đạt hiệu quả và phù hợp hơn với điều kiện thực tế của địa phương, nâng cao khả năng tiếp cận dịch vụ công trực tuyến và dịch vụ bưu chính công ích, giảm thiểu các thủ tục hành chính./.

Hồng Hạnh  

Xem thêm