Thành phố Bắc Kạn phát triển và nâng cao chất lượng sản phẩm OCOP

Phát huy lợi thế sản phẩm nông nghiệp chủ lực ở địa phương, thành phố Bắc Kạn đang chú trọng thúc đẩy phát triển sản phẩm OCOP. Nhờ đó, tạo sức bật cho nông nghiệp, nông thôn và nông dân phát triển.

Sản phẩm OCOP thành phố tham gia trưng bày tại các hội nghị trên địa bàn tỉnh.
Sản phẩm OCOP thành phố tham gia trưng bày tại các hội nghị trên địa bàn tỉnh.

Chương trình OCOP đã khơi dậy được tiềm năng, thế mạnh của từng địa phương về sản phẩm đặc sản, ngành nghề nông thôn gắn với lợi thế về điều kiện sản xuất, vùng nguyên liệu để gia tăng giá trị sản phẩm OCOP, như: Trà thảo dược Cumin gừng gió núi đá; sản phẩm Vi-cumax Nano Curcumin; tinh bột nghệ cao cấp nghệ nếp đen, nghệ nếp đỏ…

Đến nay thành phố Bắc Kạn có 32 sản phẩm OCOP, trong đó có 11 sản phẩm đạt 4 sao, 21 sản phẩm đạt 3 sao. Để đạt được kết quả này UBND thành phố đã chỉ đạo sát sao, bám sát Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố Bắc Kạn; phối hợp với các sở, ngành hỗ trợ nguồn lực cho các HTX, doanh nghiệp, các chủ thể tham gia Chương trình OCOP phát triển sản phẩm.

Đồng chí Nguyễn Duy Diệp- Phó Chủ tịch UBND thành phố Bắc Kạn cho biết: “Thời điểm này, thành phố đang chú trọng xây dựng mỗi xã một sản phẩm (OCOP) nhằm thúc đẩy kinh tế nông nghiệp nông thôn theo hướng phát triển nội lực, gia tăng giá trị sản phẩm gắn với Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới (NTM). Chương trình OCOP trên địa bàn thành phố giải quyết các vấn đề về sản xuất nông nghiệp nông thôn, như: Đẩy nhanh tái cơ cấu trong nông nghiệp; ứng dụng, chuyển giao công nghệ trong sản xuất; thực hiện các chương trình khuyến nông, khuyến công. Từ đó, các  tập thể, cá nhân có thêm điều kiện để tạo ra sản phẩm OCOP cho năng suất cao, chất lượng tốt”.

Năm 2022 thành phố Bắc Kạn tập trung phát triển 04 sản phẩm mới đạt 3 sao trở lên. Phát triển 01 tổ chức kinh tế mới tham gia Chương trình OCOP. Củng cố nâng cao chất lượng 04 sản phẩm OCOP đã được công nhận. Nâng cao chất lượng 01 điểm bán hàng OCOP. Củng cố 02 sản phẩm có truy xuất nguồn gốc quy trình sản xuất (sản phẩm Vi-cumax Nano Curcumin, Công ty Cổ phần Curcumin Bắc Hà và sản phẩm Tinh bột nghệ cao cấp, HTX Nông nghiệp Tân Thành). 02 sản phẩm sản xuất theo chuỗi giá trị (các sản phẩm nấm ăn, nấm dược liệu: nấm sò, mộc nhĩ, nấm hương, linh chi, HTX Minh Anh và sản phẩm Tinh bột nghệ cao cấp: nghệ nếp đen, nghệ nếp đỏ, HTX Nông nghiệp Tân Thành).

Đồng chí Nguyễn Duy Diệp- Phó Chủ tịch UBND thành phố Bắc Kạn cho biết thêm: Ngay từ đầu năm, UBND thành phố đã xây dựng kế hoạch thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới, phấn đấu đưa xã Nông Thượng đạt nông thôn mới (NTM) nâng cao vào năm 2023 và xã Dương Quang vào năm 2025. Đồng thời gắn với Chương trình “Mỗi xã, phường một sản phẩm” (OCOP) đồng bộ từ thành phố đến xã, phường theo đúng chu trình. Tiếp tục đẩy mạnh công tác truyền thông, hướng dẫn các chủ thể tham gia Chương trình OCOP hoàn thiện sản phẩm, hồ sơ dự thi vào cuối năm. Thành phố cũng dành nguồn lực để hỗ trợ cho các chủ thể tham gia, tập trung vào các khâu còn yếu của sản phẩm như: Nâng cấp bao bì nhãn mác; mở rộng quy mô nhà xưởng; đầu tư máy móc nâng cao chất lượng sản phẩm, bên cạnh đó xây dựng vùng nguyên liệu sạch, an toàn VSTP; sản phẩm được cấp chứng nhận VietGAP, hữu cơ… gắn với nâng cao thu nhập cho người dân./.

Minh Cường

Xem thêm