Thành phố Bắc Kạn: Nhiều giải pháp thúc đẩy phát triển kinh tế

Tiếp cận các chính sách hỗ trợ, đào tạo nghề, liên kết chuỗi giá trị, xây dựng sản phẩm OCOP… là những giải pháp hiệu quả góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế nông - lâm nghiệp, nâng cao thu nhập cho nông dân thành phố Bắc Kạn.

Tiếp cận các chính sách hỗ trợ, đào tạo nghề, liên kết chuỗi giá trị, xây dựng sản phẩm OCOP… là những giải pháp hiệu quả góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế nông - lâm nghiệp, nâng cao thu nhập cho nông dân thành phố Bắc Kạn.

Thành phố Bắc Kạn luôn quan tâm, tạo điều kiện để các tổ chức kinh tế tiếp cận các chính sách hỗ trợ tín dụng nhằm tăng thêm nguồn lực để các tổ chức kinh tế tập thể, cá thể phát triển. (Trong ảnh: Các sản phẩm đạt chuẩn sản phẩm OCOP của TP Bắc Kạn thường xuyên tham gia trưng bày, giới thiệu sản phẩm tại các tỉnh, thành phố.
Các sản phẩm đạt tiêu chuẩn OCOP của TP. Bắc Kạn thường xuyên tham gia trưng bày, giới thiệu sản phẩm tại các tỉnh, thành phố.

Kinh tế tập thể phát triển

Với việc tích cực phát triển các mô hình kinh tế tập thể, nòng cốt là hợp tác xã (HTX); liên kết chuỗi giá trị; xây dựng sản phẩm theo tiêu chuẩn OCOP… đã dần đánh thức tiềm năng, nâng tầm giá trị sản phẩm nông nghiệp, phi nông nghiệp của địa phương. Đồng hành cùng các tổ chức, cá nhân phát triển, hằng năm, TP. Bắc Kạn chú trọng tổ chức các hội nghị để triển khai đến các doanh nghiệp, HTX, THT, hộ sản xuất, kinh doanh. Bên cạnh đó, quan tâm, tạo điều kiện để các tổ chức kinh tế tiếp cận các chính sách hỗ trợ tín dụng nhằm tăng thêm nguồn lực thực hiện.

Một số doanh nghiệp, HTX đã được tiếp cận hưởng chính sách hỗ trợ tín dụng như: HTX rượu chuối Tân Dân được hỗ trợ cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực hiện và giấy chứng nhận sản xuất; HTX Nông nghiệp Tân Thành được hưởng chính sách mô hình HTX kiểu mới gắn với chuỗi giá trị; Công ty Cổ phần Curcumin Bắc Hà được hỗ trợ xây dựng trung tâm giới thiệu, trưng bày và bán sản phẩm OCOP…; nguồn vốn Chương trình MTQG xây dựng NTM hỗ trợ HTX Nông nghiệp Tân Thành thực hiện dự án liên kết phát triển sản xuất trồng cây nghệ và cây trám; dự án hỗ trợ phát triển ngành nghề nông thôn hỗ trợ HTX Dương Quang thực hiện mô hình sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao và mua máy móc, thiết bị phục vụ sản xuất… Song song với đó, thành phố chú trọng tập huấn chuyển giao khoa học công nghệ. Giai đoạn 2018 - 2020, thành phố đã phối hợp với các sở, ngành chuyên môn tổ chức trên 40 lớp tập huấn trong lĩnh vực chăn nuôi, trồng trọt, an toàn thực phẩm, quản lý hợp tác xã…

Thực hiện Chương trình “Mỗi xã, phường một sản phẩm” từ năm 2018 đến nay, thành phố đã xây dựng được 28 sản phẩm OCOP, trong đó có 16 sản phẩm được tỉnh công nhận xếp hạng 3 sao và 12 sản phẩm đạt 4 sao. Thông qua các hoạt động giới thiệu sản phẩm OCOP và nông sản sạch được tổ chức trong và ngoài nước, các sản phẩm luôn được đánh giá cao, qua đó các đơn vị ký kết được nhiều hợp đồng liên kết sản xuất, bao tiêu sản phẩm, điển hình như: Sản phẩm Vi-cumax Nano Curcumin; sản phẩm tinh nghệ Bắc Kạn; Imusnano Curcumin; tinh bột nghệ nếp đỏ cao cấp; tinh bột nghệ nếp đen cao cấp... Các sản phẩm OCOP của thành phố đang ngày càng được thị trường biết đến và tin dùng.

Mục tiêu vươn tầm cao hơn

Có thể nói, hoạt động sản xuất theo mô hình kinh tế tập thể ngày càng được chú trọng, từ chỗ chỉ có 08 HTX, đến nay thành phố đã tăng lên trên 30 HTX. Các HTX hoạt động theo hình thức HTX kiểu mới bước đầu có những chuyển biến tích cực trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, đóng góp vào tăng trưởng kinh tế, tạo việc làm, tăng thu nhập cho nhiều lao động địa phương. Nhiều HTX có những cách làm bứt phá, mạnh dạn đầu tư mở rộng quy mô sản xuất, kinh doanh, tích cực tham gia vào các hoạt động an sinh xã hội, tạo việc làm, tăng thu nhập cho người lao động, giúp nhiều hộ thoát nghèo, ổn định cuộc sống, như: HTX Nông nghiệp Tân Thành, HTX Tân Dân... Doanh thu bình quân của các HTX nói trên đạt 1,5 tỷ đồng/năm, thu nhập bình quân của các thành viên từ 4,5 - 5 triệu đồng/người/tháng.

Phát triển kinh tế trên địa bàn thành phố đang có những chuyển biến tích cực. Các doanh nghiệp, HTX, THT không ngừng đổi mới hoạt động sản xuất, kinh doanh, chủ động, chú trọng xây dựng sản phẩm chất lượng dần đáp ứng thị hiếu người tiêu dùng như: xây dựng bao bì, nhãn mác sản phẩm, tích cực tìm kiếm thị trường, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Để thúc đẩy phát triển kinh tế, trong thời gian tới, TP. Bắc Kạn xác định tiếp tục nâng cao vai trò kinh tế tập thể; cụ thể hóa các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, tạo điều kiện hơn nữa cho các tổ chức kinh tế tiếp cận với các nguồn lực như: Vay vốn ngân hàng, các chương trình, mô hình, dự án…; tăng cường các hoạt động xúc tiến thương mại; vận động những mô hình hoạt động hiệu quả tích cực tham gia Chương trình "Mỗi xã, phường một sản phẩm" (OCOP) để tạo sức lan tỏa hơn nữa. Vận động các tổ chức kinh tế, hộ kinh doanh không ngừng nâng cao chất lượng, nâng hạng sao cho các sản phẩm OCOP để ngày càng chiếm lĩnh thị trường; mở rộng tư duy, tầm nhìn, xây dựng định hướng chiến lược phát triển sản xuất, kinh doanh lâu dài, bền vững, góp phần xây dựng thành phố Bắc Kạn ngày càng phát triển vững mạnh./.

Tùng Vân
 

Xem thêm