Thành phố Bắc Kạn: Kinh tế tập thể đóng vai trò tích cực trong công tác giảm nghèo

0:00 / 0:00
0:00
BBK - Thời gian qua, việc các mô hình kinh tế tập thể trên địa bàn TP. Bắc Kạn hoạt động hiệu quả đã không chỉ tăng thu nhập cho thành viên, mà còn góp phần quan trọng trong thúc đẩy công tác giảm nghèo trên địa bàn...
Cơ sở sản xuất, chế biến nông sản của chị Nguyễn Thị Thùy Dung ở phường Sông Cầu luôn được cơ quan chuyên môn của TP. Bắc Kạn tạo điều kiện về tiếp cận nguồn vốn ưu đãi, được tập huấn chuyển giao kỹ thuật.

Cơ sở sản xuất, chế biến nông sản của chị Nguyễn Thị Thùy Dung ở phường Sông Cầu luôn được cơ quan chuyên môn của TP. Bắc Kạn tạo điều kiện về tiếp cận nguồn vốn ưu đãi, được tập huấn chuyển giao kỹ thuật.

Thực tế, việc phát triển kinh tế tập thể trên địa bàn TP. Bắc Kạn được gắn liền với tổ chức lại sản xuất nông nghiệp theo hướng phát triển các loại hình kinh tế hợp tác, kinh tế tư nhân theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững; phát triển kinh tế ở khu vực nông thôn gắn với Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới; nâng cao hệ số sử dụng đất nông nghiệp. Cơ quan chuyên môn của TP. Bắc Kạn đẩy mạnh tuyên truyền, khuyến khích phát triển các tổ hợp tác (THT), hợp tác xã (HTX); hướng dẫn, vận động các THT, HTX sản xuất, kinh doanh theo chuỗi giá trị trong liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm.

Để tạo điều kiện cho các mô hình kinh tế tập thể phát triển, TP. Bắc Kạn đã lồng ghép các chương trình, dự án để hỗ trợ các THT, các HTX. Phối hợp với các sở, ngành liên quan xây dựng kế hoạch tập huấn, đào tạo cho đội ngũ cán bộ quản lý của các THT, các HTX về nhiều nội dung, như: Hội nhập kinh tế quốc tế; nâng cao năng lực ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong hoạt động xúc tiến thương mại; tập huấn đổi mới phương thức kinh doanh tiêu thụ nông sản; tập huấn ứng dụng các phần mềm cho HTX nông nghiệp và chủ thể OCOP; tập huấn nâng cao chất lượng nguồn nhân lực lĩnh vực xuất nhập khẩu...

Theo lãnh đạo UBND TP. Bắc Kạn, trong năm 2023, cơ quan chuyên môn của TP. Bắc Kạn đã tiếp tục hướng dẫn các tổ hợp tác, HTX thực hiện các nội dung liên quan tới liên kết tiêu thụ sản phẩm. Đồng thời, trên địa bàn có 05 dự án (02 dự án đã và đang thực hiện; 03 dự án được phê duyệt thực hiện từ năm 2023), gồm: Dự án liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ sản phẩm nghệ Bắc Kạn do HTX nông nghiệp Tân Thành ở xã Nông Thượng làm chủ đầu tư (hiện đã nghiệm thu xong và hoàn thiện hồ sơ quyết toán theo quy định); dự án sản xuất, chế biến, tiêu thụ nấm ăn, nấm dược liệu do HTX Minh Anh ở phường Xuất Hóa làm chủ đầu tư (đang thực hiện); các dự án được UBND TP. Bắc Kạn phê duyệt danh mục thực hiện từ năm 2023 đang ở bước nghiệm thu và hoàn thiện hồ sơ để xin vốn theo quy định (gồm: Dự án liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm quế do HTX Tân Dân chủ trì; dự án liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm ngô ngọt, dưa chuột do HTX Lan Nhi chủ trì; dự án sản xuất gắn với tiêu thụ sản phẩm chăn nuôi vỗ béo trâu, bò do HTX Hùng Tuyết chủ trì).

Đến nay trên địa bàn có hơn 50 HTX đang hoạt động, tạo việc làm thường xuyên cho hơn 500 người với mức thu nhập bình quân từ 4 - 5 triệu đồng/người/tháng, doanh thu bình quân 2 tỷ đồng/HTX/năm, lợi nhuận bình quân đạt hơn 170 triệu đồng/HTX/năm. Các THT đang hoạt động trên địa bàn cũng tạo việc làm thường xuyên cho thành viên và người lao động.

HTX Dương Quang, thôn Nà Ỏi (xã Dương Quang) thí điểm trồng hơn 2ha hoa cúc.

HTX Dương Quang, thôn Nà Ỏi (xã Dương Quang) thí điểm trồng hơn 2ha hoa cúc.

Kinh tế tập thể phát triển được gắn liền với nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa, từng bước xây dựng vùng chuyên canh sản xuất rau an toàn đạt tiêu chuẩn VietGAP tại xã Nông Thượng, xã Dương Quang, phường Sông Cầu... Đồng thời, phát triển chăn nuôi theo hướng gia trại, trang trại gắn với ứng dụng công nghệ cao và liên kết tiêu thụ sản phẩm.

Theo kết quả sơ bộ điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo mới đây, trong năm 2023 trên địa bàn TP. Bắc Kạn còn 242 hộ nghèo (chiếm tỷ lệ 1,97%), giảm 43 hộ so với số liệu đầu năm; số hộ cận nghèo còn 121 hộ (chiếm tỷ lệ 0,98%). Kết quả này có phần đóng góp tích cực của việc phát triển các mô hình kinh tế tập thể, bởi các mô hình kinh tế tập thể thực sự đã góp phần tạo việc làm, thu nhập cho đông đảo người dân.

Để nâng cao chất lượng hoạt động của các mô hình kinh tế tập thể, TP. Bắc Kạn đã và sẽ tiếp tục tạo điều kiện để các THT, HTX và thành viên tiếp cận nguồn vốn tín dụng với lãi suất thấp. Tăng cường hỗ trợ, khuyến khích các THT, HTX kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm để nhân rộng, góp phần tăng giá trị sản phẩm, tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho người lao động. Đồng thời, hỗ trợ xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm.../.

Xem thêm