Thành phố Bắc Kạn gieo cấy 350ha lúa mùa

Theo kế hoạch, vụ mùa năm nay TP. Bắc Kạn phấn đấu gieo cấy 350ha lúa mùa, trong đó chủ yếu sử dụng các giống chất lượng cao, khả năng chống chịu sâu bệnh tốt. Hiện người dân đang tập trung gieo cấy để bảo đảm đúng khung thời vụ.

Theo kế hoạch, vụ mùa năm nay TP. Bắc Kạn phấn đấu gieo cấy 350ha lúa mùa, trong đó chủ yếu sử dụng các giống chất lượng cao, khả năng chống chịu sâu bệnh tốt. Hiện người dân đang tập trung gieo cấy để bảo đảm đúng khung thời vụ.

Người dân phường Xuất Hóa TP Bắc Kạn cấy lúa vụ mùa năm 2020
Người dân phường Xuất Hóa, TP. Bắc Kạn cấy lúa mùa.

Được biết vụ xuân năm 2020, thành phố gieo cấy gần 320ha lúa với các giống chủ yếu như: HT1; QR1, PC6… đến thời điểm này, bà con cơ bản đã thu hoạch xong, năng suất lúa ước đạt 52 tạ/ha.  


Vì Dân

Xem thêm