Thành lập Tổ công tác cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ

0:00 / 0:00
0:00
BBK - Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Quyết định số 932/QĐ-TTg ngày 06/8/2023 thành lập Tổ công tác cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ (Tổ công tác).
Tổ công tác cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ họp Phiên thứ nhất vào sáng nay (08/9/2023). ảnh 1

Tổ công tác cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ họp Phiên thứ nhất vào sáng nay (08/9/2023).

Tổ trưởng Tổ công tác là Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang. Tổ phó Tổ công tác gồm: Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ (Tổ phó Thường trực); Bộ trưởng Bộ Nội vụ; Bộ trưởng Bộ Tư pháp; lãnh đạo Bộ Công an là Tổ phó Thường trực Tổ công tác triển khai Đề án "Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030".

Thành viên Tổ công tác là lãnh đạo các bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Công Thương, Xây dựng, Giao thông vận tải, Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Khoa học và Công nghệ, Lao động - Thương binh và Xã hội và Cục trưởng Cục Kiểm soát thủ tục hành chính, Văn phòng Chính phủ (Ủy viên thường trực).

Nhiệm vụ của Tổ công tác là giúp Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo, đôn đốc việc thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp về cải cách thủ tục hành chính tại các bộ, ngành, địa phương theo các văn bản, chương trình, kế hoạch, đề án được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành; xử lý các báo cáo, kiến nghị vướng mắc, khó khăn về cơ chế, chính sách, thủ tục hành chính...; nghiên cứu, đề xuất với Thủ tướng Chính phủ các sáng kiến, giải pháp thúc đẩy cải cách hành chính, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao năng lực phản ứng chính sách và thực hiện các nhiệm vụ khác do Thủ tướng Chính phủ giao./.

Xem thêm