Thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh

Thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, ngày 20/6, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Quyết định số 705-QĐ/TU về thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Bắc Kạn.

Ban Chỉ đạo gồm 15 thành viên. Trưởng ban là đồng chí Hoàng Duy Chinh- Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh. Phó Trưởng ban gồm các đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh. Các ủy viên gồm: Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN tỉnh, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy, Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tư pháp, Chánh Thanh tra tỉnh, Phó Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy.

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy, chế độ làm việc, quan hệ công tác của Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh thực hiện theo Quy định số 67-QĐ/TW ngày 02/6/2022 của Ban Bí thư.

Ban Chỉ đạo sẽ khẩn trương ban hành Quy chế làm việc và phân công nhiệm vụ các thành viên. Đồng thời, xây dựng chương trình, kế hoạch công tác định kỳ hằng năm để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện, cụ thể nhằm chủ động phòng ngừa, phát hiện kịp thời, xử lý nghiêm các sai phạm liên quan đến tham nhũng kinh tế, tiêu cực; chú trọng phòng, chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, trước hết là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp. Qua đó góp phần xây dựng Đảng, chính quyền địa phương, hệ thống chính trị của tỉnh trong sạch, vững mạnh./.

Đinh Thị Đàn- Văn phòng Tỉnh ủy

Xem thêm