Thẩm định kết quả các tiêu chí xây dựng nông thôn mới tại huyện Ba Bể

Vừa qua, Đoàn thẩm định kết quả thực hiện các tiêu chí nông thôn mới của tỉnh do đồng Hoàng Văn Giáp - Chánh Văn phòng Điều phối Xây dựng nông thôn mới làm trưởng đoàn đã đi thẩm định mức đạt chuẩn nông thôn mới đối với các xã phấn đấu đạt chuẩn trên địa bàn huyện Ba Bể, giai đoạn 2017 - 2020 gồm: Khang Ninh, Thượng Giáo, Địa Linh.

Vừa qua, Đoàn thẩm định kết quả thực hiện các tiêu chí nông thôn mới của tỉnh do đồng Hoàng Văn Giáp - Chánh Văn phòng Điều phối Xây dựng nông thôn mới làm trưởng đoàn đã đi thẩm định mức đạt chuẩn nông thôn mới đối với các xã phấn đấu đạt chuẩn trên địa bàn huyện Ba Bể, giai đoạn 2017 - 2020 gồm: Khang Ninh, Thượng Giáo, Địa Linh.

Đoàn thẩm định đã kiểm tra thực tế công tác môi trường; tiến độ xây dựng nhà văn hóa thôn, trường tiểu học, trung học cơ sở và một số tuyến đường giao thông nông thôn, nội đồng trên địa bàn các xã.

sể4t24y4
Năm 2020  xã Khang Ninh (Ba Bể) phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới.

Đối với xã Khang Ninh, thời gian qua, với sự quyết tâm vào cuộc của cả hệ thống chính trị và sự nhất trí, đồng lòng của Nhân dân, chương trình xây dựng nông thôn mới đã đạt được nhiều kết quả. Đến nay, xã đã đạt 15/19 tiêu chí, còn 4 tiêu chí chưa đạt gồm: tiêu chí số 7 (Cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn), tiêu chí số 10 (Thu nhập), tiêu chí 11( Hộ nghèo), tiêu chí 17 (Môi trường và an toàn thực phẩm). Tổng số hộ nghèo của xã hiện tại là 161/985 hộ, chiếm tỷ lệ 16,35%. Đối với xã Thượng Giáo, từ nguồn vốn xây dựng cơ bản năm 2020, xã đang triển khai và thực hiện các công trình, phần việc. Tính đến thời điểm này, xã đạt 13/19 tiêu chí nông thôn mới còn 6 tiêu chí chưa đạt gồm: tiêu chí số 1 (Quy hoạch), tiêu chí số 2 (Giao thông), tiêu chí số 5 (Trường học), tiêu chí số 6 (Cơ sở vật chất văn hóa), tiêu chí số 8 (Thông tin và truyền thông), tiêu chí số 10 (Thu nhập). Xã Địa Linh hiện đã đạt 15/19 tiêu chí, còn 4 tiêu chí chưa đạt gồm: tiêu chí 5 (Trường học), tiêu chí  số 9 (Nhà ở dân cư), tiêu chí số 10 (Thu nhập), tiêu chí số 17 (Môi trường và an toàn thực phẩm).

Tại buổi làm việc với huyện Ba Bể và các xã, Đoàn công tác đã đánh giá cao kết quả thực hiện xây dựng nông thôn mới trên địa bàn, đồng thời nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm như: Đề nghị các xã tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân trong thực hiện xây dựng nông thôn mới, tạo sự đồng thuận cao trong nhận thức và hành động, tập trung phát triển sản xuất nông nghiệp theo hướng chuyên canh hàng hóa, sản xuất theo chuỗi giá trị sản phẩm sạch, an toàn. Trên cơ sở đánh giá thực tế sau khi rà soát, đề nghị địa phương cần bổ sung hoàn thiện các tiêu chí theo quy định, đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình để các xã sớm hoàn thành chương trình xây dựng nông thôn mới theo đúng lộ trình đề ra. /.

Nguyễn Nghĩa

Xem thêm