Tập trung thực hiện tốt các chương trình tín dụng chính sách năm 2023

0:00 / 0:00
0:00
BBK -Sáng 10/10, Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh (HĐQT NHCSXH) tổ chức phiên họp quý 3 năm 2023. Đồng chí Phạm Duy Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp.

Hội nghị đã triển khai Quyết định số 22/2023/QĐ-TTg, ngày 17/8/2023 của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với người chấp hành xong án phạt tù và dự thảo văn bản triển khai cho vay đối với người chấp hành xong án phạt tù trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.

Đồng chí Phạm Duy Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại phiên họp.

Đồng chí Phạm Duy Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại phiên họp.

Tại cuộc họp, Ban đại diện HĐQT NHCSXH tỉnh đã báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát 9 tháng và đề ra nhiệm vụ giải pháp những tháng cuối năm 2023. Kết quả thực hiện đến ngày 30/9/2023 có 188/188 thành viên được phân công thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và kiểm tra, giám sát được 08 lượt huyện, thành phố, 410 lượt xã, 485 lượt Tổ Tiết kiệm và vay vốn, 2.371 lượt hộ vay.

Tổng nguồn vốn tín dụng chính sách thực hiện các trong 9 tháng năm 2023 đạt 3.025,6 tỷ đồng, tăng trên 220 tỷ đồng so với cuối năm 2022, tốc độ tăng trưởng 8% bao gồm nguồn vốn huy động tại địa phương và nguồn ủy thác đầu tư địa phương. Hiện nay tổng dư nợ là 3.015,8 tỷ đồng, tăng hơn 218 tỷ đồng so với cuối năm 2022, hoàn thành 85,55% chỉ tiêu các chương trình tín dụng được Tổng Giám đốc NHCSXH Việt Nam và UBND tỉnh giao. Tổng số hộ đang dư nợ là 43. 983 hộ, dư nợ bình quân 68.55 triệu đồng/hộ...

Đồng chí Hà Sỹ Côn, Giám đốc NHCSXH tỉnh phát biểu tại phiên thảo luận.

Đồng chí Hà Sỹ Côn, Giám đốc NHCSXH tỉnh phát biểu tại phiên thảo luận.

Tại hội nghị, các thành viên Ban đại diện HĐQT NHCSXH tỉnh và các đại biểu đã tập trung thảo luận, đánh giá kết quả triển khai tín dụng chính sách, những khó khăn, hạn chế trong quá trình triển khai các chương trình tại địa phương, đưa ra những giải pháp tháo gỡ nhằm nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ tiết kiệm và vay vốn, tiến hành thường xuyên việc kiểm tra, giám sát định kỳ hoạt động cho vay ủy thác...

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Phạm Duy Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao về kết quả hoạt động của Ban đại diện HĐQT NHCSXH tỉnh, đặc biệt là trong công tác kiểm tra, giám sát. Đồng chí đề nghị những tháng còn lại của năm 2023 tập trung triển khai có hiệu quả các chương trình tín dụng chính sách, hướng tới đối tượng hộ nghèo, hộ cận nghèo và triển khai chương trình cho vay nhà ở xã hội trên địa bàn; rà soát, đánh giá kết quả việc thực hiện hỗ trợ lãi suất và quản lý chặt chẽ nguồn vốn cho vay.../.

Xem thêm