Tập trung thu hoạch lúa mùa sớm

0:00 / 0:00
0:00
BBK - Tranh thủ thời tiết thuận lợi, khoảng 3.000ha lúa sớm đang được bà con trong toàn tỉnh khẩn trương thu hoạch.
Nông dân thị trấn Nà Phặc, huyện Ngân Sơn thu hoạch lúa mùa sớm.

Nông dân thị trấn Nà Phặc, huyện Ngân Sơn thu hoạch lúa mùa sớm.

Một số giống lúa ngắn ngày thông thường được bà con sử dụng như: Khang dân, Việt lai 20, Hà Phát 3, HDT10, BQ... thời gian sinh trưởng từ lúc xuống giống đến khi gặt khoảng 105-110 ngày đang được bà con thu hoạch để giải phóng đất cho sản xuất vụ đông.

Những chân ruộng trồng lúa sớm phù hợp để trồng cây vụ đông.

Những chân ruộng trồng lúa sớm phù hợp để trồng cây vụ đông.

Các khu vực cấy lúa sớm thường có nhiệt độ mát mẻ, nhiều nơi chỉ cấy được một vụ, cụ thể như xã Sỹ Bình (Bạch Thông), Bằng Phúc (Chợ Đồn), Bình Văn, Yên Cư (Chợ Mới), Bằng Vân (Ngân Sơn)… việc lựa chọn các giống ngắn ngày được coi là phù hợp với điều kiện, thời tiết ở đây. Sau khi thu hoạch, ngành Nông nghiệp cũng vận động bà con tập trung giải phóng đất, tổ chức triển khai trồng các loại cây vụ đông như: Ngô đông, khoai tây, rau màu… cho kịp thời vụ.

Vụ mùa năm nay, toàn tỉnh gieo cấy được 13.918ha, đạt 99% kế hoạch, trong đó khoảng 3.000ha lúa mùa sớm. Thời gian cấy mùa sớm từ tháng 6 cho đến cuối tháng 9 (Dương lịch) là bắt đầu thu hoạch.

Xem thêm