Hội nghị lần thứ 12, BCH Đảng bộ tỉnh Bắc Kạn khóa XII:

Tập trung thảo luận, đánh giá, đề ra nhiều giải pháp quyết liệt cho thời gian tới

0:00 / 0:00
0:00
BBK - Tiếp tục chương trình làm việc, chiều 06/7, Hội nghị lần thứ 12, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Bắc Kạn khóa XII thảo luận tại tổ và tại hội trường, thông qua các nội dung nghị sự, đề ra nhiều giải pháp quyết liệt để thực hiện tốt nhiệm vụ trong thời gian tới và tiến hành bế mạc.
Đồng chí Phương Thị Thanh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh thông tin về kết quả thảo luận tại tổ. ảnh 1

Đồng chí Phương Thị Thanh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh thông tin về kết quả thảo luận tại tổ.

Đã có 41 lượt ý kiến tham gia vào các văn bản trình tại hội nghị. Trong đó, về thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XII, đại biểu nhất trí đánh giá có 54/66 chỉ tiêu đạt và vượt; 11 chỉ tiêu khó đạt và 01 chỉ tiêu có khả năng không đạt nếu không tập trung chỉ đạo và thực hiện quyết liệt, đồng bộ các giải pháp.

Đối với kết quả thực hiện các nhiệm vụ, đại biểu đề nghị bổ sung, đánh giá sâu hơn về việc giải ngân nguồn vốn các chương trình MTQG chậm; một số đơn vị, địa phương còn lúng túng trong triển khai nguồn vốn ngân sách; đánh giá chi tiết về kết quả thực hiện phát triển đàn vật nuôi theo kế hoạch; đánh giá tác động từ các dự án thủy điện nhỏ đến cuộc sống người dân; đẩy nhanh tiến độ phê duyệt Quy hoạch tỉnh Bắc Kạn thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050…

Đồng chí Nguyễn Đăng Bình, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh làm rõ một số nội dung liên quan đến kết quả thực hiện các chỉ tiêu Nghị quyết và kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2023. ảnh 2

Đồng chí Nguyễn Đăng Bình, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh làm rõ một số nội dung liên quan đến kết quả thực hiện các chỉ tiêu Nghị quyết và kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2023.

Bên cạnh đó, đại biểu đề nghị tập trung chỉ đạo quyết liệt một số nhiệm vụ, giải pháp về các lĩnh vực như: Thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia; phát triển nông, lâm nghiệp, công nghiệp; phát triển hợp tác xã, thương mại - dịch vụ, du lịch; lĩnh vực văn hóa - xã hội; công tác tổ chức bộ máy, cán bộ và công tác xây dựng Đảng.

Tại Hội nghị, đại biểu cho ý kiến về dự thảo Báo cáo kiểm điểm công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy giữa nhiệm kỳ 2020-2025; dự thảo Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI; dự thảo Báo cáo công tác 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2023… Trong đó đánh giá ưu điểm, kết quả đạt được và chỉ rõ những hạn chế, khuyết điểm và nguyên nhân; thảo luận về giải pháp thực hiện nhiệm vụ thời gian tới…

Đồng chí Phạm Duy Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu về kết quả thực hiện các Chương trình MTQG và Nghị quyết số 29-NQ/TW. ảnh 3

Đồng chí Phạm Duy Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu về kết quả thực hiện các Chương trình MTQG và Nghị quyết số 29-NQ/TW.

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Hoàng Duy Chinh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh nhấn mạnh: Kết quả, thành tựu đạt được qua nửa nhiệm kỳ Đại hội Đảng bộ tỉnh, 6 tháng năm 2023 và thành công của hội nghị lần này là tiền đề quan trọng, là cơ sở để Đảng bộ tỉnh hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ, các chương trình trọng tâm mà Nghị quyết năm 2023, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XII đã đề ra.

Đồng chí Hoàng Duy Chinh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh phát biểu kết luận Hội nghị. ảnh 4

Đồng chí Hoàng Duy Chinh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh phát biểu kết luận Hội nghị.

Về nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các cấp, ngành, đoàn thể, cơ quan, đơn vị... chú trọng làm tốt một số công việc như: Tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ năm 2023 với tinh thần chủ động, quyết liệt, linh hoạt, sáng tạo, bám sát thực tiễn hơn nữa. Tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động sản xuất nông, lâm nghiệp theo hướng liên kết theo chuỗi giá trị, sản xuất hàng hóa tập trung gắn với xây dựng nông thôn mới. Tập trung tháo gỡ khó khăn, đẩy mạnh giải ngân các nguồn vốn đầu tư công, các chương trình mục tiêu quốc gia.

Thực hiện quyết liệt các giải pháp thu ngân sách. Triển khai thực hiện có hiệu quả công tác giáo dục - đào tạo, y tế, văn hóa, xã hội, đảm bảo an sinh xã hội, nâng cao đời sống của người dân. Đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, không để bị động, bất ngờ, hình thành điểm nóng. Chuẩn bị tốt điều kiện phục vụ diễn tập phòng thủ và diễn tập phòng cháy, chữa cháy rừng cấp huyện năm 2023. Làm tốt công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị. Tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm, các ngày lễ lớn của tỉnh và đất nước.

Đại biểu biểu quyết thông qua Nghị quyết Hội nghị lần thứ 12, BCH Đảng bộ tỉnh khóa XII. ảnh 5

Đại biểu biểu quyết thông qua Nghị quyết Hội nghị lần thứ 12, BCH Đảng bộ tỉnh khóa XII.

Từ nay đến cuối nhiệm kỳ Đại hội Đảng bộ tỉnh khóa XII, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu các cấp, ngành, địa phương bám sát nghị quyết đại hội đảng các cấp, các nghị quyết của Trung ương, của tỉnh. Thường xuyên rà soát các mục tiêu, nhiệm vụ, có giải pháp đột phá để hoàn thành các chỉ tiêu đề ra. Chăm lo xây dựng Đảng bộ, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Tiếp tục chỉ đạo việc sắp xếp tổ chức bộ máy cơ quan Đảng, chính quyền, Mặt trận, đoàn thể các cấp tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hệ thống chính trị. Tăng cường công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí. Chú trọng công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo. Tập thể và từng đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tiếp tục phát huy những ưu điểm, khẩn trương, nghiêm túc khắc phục những hạn chế, khuyết điểm còn tồn tại để hoàn thành tốt nhiệm vụ mà Đảng bộ và Nhân dân giao phó./.

Xem thêm