Tài chính - Ngân hàng:

Tập trung quản lý, điều hành giá dịp cuối năm

Chỉ còn hơn một tháng nữa là kết thúc năm 2022, cũng là cao điểm chuẩn bị hàng dự trữ phục vụ nhu cầu dịp Tết Nguyên đán. Đảm bảo cung - cầu, các cấp, các ngành chức năng của tỉnh chủ động xây dựng phương án nhằm đảm bảo quyền lợi và đáp ứng nhu cầu mua sắm của người dân.

Tập trung quản lý, điều hành giá dịp cuối năm ảnh 1
Thời gian vừa qua, giá xăng dầu có nhiều biến động, tác động đến mặt bằng giá nhiều mặt hàng.

Diễn biến thực tế của thị trường từ đầu năm đến nay cho thấy công tác chỉ đạo, điều hành giá chịu rất nhiều áp lực trong việc kiểm soát lạm phát. Từ nay đến hết năm 2022, áp lực lạm phát có xu hướng tăng, giá nguyên, nhiên vật liệu đặc biệt là mặt hàng xăng dầu có nhiều biến động, tác động đến mặt bằng giá nhiều mặt hàng, trong đó có những mặt hàng quan trọng, thiết yếu, như: Vật tư nông nghiệp, vật liệu xây dựng, vận tải và một số nhóm dịch vụ…

Điều này đặt ra những thách thức trong công tác quản lý, điều hành giá, đòi hỏi các sở, ngành, địa phương theo chức năng quản lý nhà nước cần tích cực đánh giá, nắm bắt tình hình, chuẩn bị các phương án, kịch bản dự báo để tham mưu UBND tỉnh đưa ra các giải pháp phù hợp với tình hình thực tế, kiểm soát lạm phát theo mục tiêu đề ra.

Theo số liệu từ Sở Tài chính, chỉ số giá tiêu dùng trên địa bàn tỉnh tháng 9/2022 so với tháng 8/2022 giảm 0,06%. Trong hoạt động kinh doanh xăng dầu - loại mặt hàng quan trọng, thiết yếu - do khan hiếm nguồn cung, dẫn đến một số cửa hàng bán lẻ có thời điểm đã thông báo dừng hoạt động kinh doanh. Ngay khi sự việc xảy ra, ngành chức năng của tỉnh đã thăm nắm tình hình, tháo gỡ khó khăn... tránh tình trạng “tát nước theo mưa”, làm cho mặt bằng giá cả cộng hưởng tăng lên

Nhằm tăng cường quản lý, điều hành giá dịp cuối năm, ngày 09/11/2022, UBND tỉnh đã ban hành Văn bản số 7476/UBND-TH yêu cầu giám đốc các sở, thủ trưởng các ban, ngành, các đơn vị, địa phương tiếp tục thực hiện những nội dung UBND tỉnh đã chỉ đạo tại Công văn số 5021/UBND-TH ngày 02/8/2022 và Công văn số 5341/UBND-TH ngày 15/8/2022.

UBND tỉnh cũng yêu cầu thực hiện tốt nhiệm vụ quản lý giá được phân công tại Quyết định số 29/2015/QĐ-UBND ngày 29/12/2015 của UBND tỉnh ban hành quy định phân công thực hiện nhiệm vụ trong lĩnh vực giá thuộc thẩm quyền quản lý giá và Quyết định số 49/2018/QĐ-UBND ngày 29/12/2018 của UBND tỉnh sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định phân công thực hiện nhiệm vụ trong lĩnh vực giá thuộc thẩm quyền quản lý của UBND tỉnh ban hành kèm theo Quyết định số 29/2015/QĐ-UBND ngày 29/12/2015 của UBND tỉnh Bắc Kạn.

Đồng thời, theo dõi sát diễn biến cung cầu, giá cả thị trường các mặt hàng thuộc lĩnh vực quản lý tại từng thời điểm để có biện pháp điều hành phù hợp. Chủ động tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh, trong lưu thông để chuẩn bị các nguồn hàng dự trữ, bình ổn giá cả thị trường nhất là dịp cuối năm 2022 và dịp Tết Nguyên đán Quý Mão. Ưu tiên đảm bảo nguồn cung, đảm bảo cân đối cung - cầu thị trường, nhất là đối với các hàng hóa, dịch vụ quan trọng, thiết yếu, như: Xăng dầu, lương thực, thực phẩm, vật liệu xây dựng, dịch vụ vận tải, các hàng hóa tiêu dùng thiết yếu có nhu cầu tăng cao dịp cuối năm.

Thực tế cho thấy, một trong những hoạt động cần thiết để bình ổn thị trường là ngành chức năng của tỉnh cần làm việc với các nhà phân phối lớn để đảm bảo bình ổn giá cả hàng hóa. Đồng thời, chủ động xây dựng kế hoạch chuẩn bị nguồn hàng tham gia bình ổn thị trường trên địa bàn tỉnh (trường hợp thị trường hàng hóa có biến động về cung - cầu ảnh hưởng đến giá hàng hóa) và kế hoạch chuẩn bị nguồn hàng tham gia bình ổn thị trường trong dịp Tết Nguyên đán.

Từ nay đến cuối năm và đặc biệt là dịp gần Tết Nguyên đán, các ngành, các địa phương cần tăng cường tổ chức thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật về giá. Kiểm soát chặt chẽ yếu tố hình thành giá đối với các hàng hóa, dịch vụ do Nhà nước định giá, hàng hóa, dịch vụ mua sắm từ nguồn ngân sách nhà nước và hàng hóa, dịch vụ công ích, dịch vụ sự nghiệp công. Kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về giá.

Đồng thời, đẩy mạnh tuyên truyền, đảm bảo kịp thời, minh bạch thông tin về giá và công tác điều hành giá, nhất là diễn biến giá cả các vật tư quan trọng, các mặt hàng thiết yếu liên quan đến sản xuất và đời sống người dân để hạn chế gia tăng lạm phát, ổn định tâm lý người tiêu dùng và doanh nghiệp. Toàn tỉnh phấn đấu đảm bảo mục tiêu kiểm soát lạm phát bình quân năm 2022 mà Chính phủ và Quốc hội giao, tạo nền tảng thuận lợi cho việc kiểm soát lạm phát trong năm 2023./.

Hoàng Vũ

Xem thêm