Tập trung giải quyết tồn tại trong sử dụng đất có nguồn gốc từ nông, lâm trường

0:00 / 0:00
0:00
Thời gian qua, công tác quản lý, sử dụng đất có nguồn gốc từ nông, lâm trường trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn tiếp tục được quan tâm và đạt được những kết quả nhất định. Tuy nhiên, vẫn còn những tồn tại, hạn chế, vướng mắc chưa được giải quyết dứt điểm, tỉnh đang tích cực chỉ đạo cơ quan chức năng, chính quyền các địa phương liên quan chủ động phối hợp giải quyết trong thời gian tới.
Một số diện tích đất chưa bàn giao cụ thể cho địa phương, chưa chuyển đổi mục đích sử dụng đã và đang được cơ quan chức năng của tỉnh xác minh làm rõ.

Một số diện tích đất chưa bàn giao cụ thể cho địa phương, chưa chuyển đổi mục đích sử dụng đã và đang được cơ quan chức năng của tỉnh xác minh làm rõ.

Những năm qua, UBND tỉnh Bắc Kạn đã quan tâm ban hành các văn bản chỉ đạo, điều hành, đôn đốc việc thực hiện công tác sắp xếp, đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của các nông, lâm trường quốc doanh cũng như công tác quản lý, sử dụng đất đai có nguồn gốc từ nông trường trên địa bàn tỉnh. Tuy nhiên, việc quản lý, sử dụng đất có nguồn gốc từ nông, lâm trường trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn vẫn còn những khó khăn, hạn chế tồn tại, vướng mắc kéo dài nhiều năm chưa được giải quyết dứt điểm.

Sau khi kiểm tra, rà soát tại tỉnh Bắc Kạn, mới đây đoàn công tác của Tổng cục Quản lý đất đai (Bộ Tài nguyên và Môi trường) đã chỉ ra một số tồn tại, hạn chế như: Đến nay cơ quan chức năng của tỉnh, huyện chưa hoàn thành việc đo đạc rà soát, xây dựng phương án chuyển hơn 5.550ha đất từ các công ty lâm nghiệp quản lý về cho địa phương quản lý. Còn chậm xây dựng, trình UBND tỉnh phê duyệt phương án sử dụng đất đối với phần diện tích bàn giao về cho địa phương. Chưa chỉ đạo giải quyết dứt điểm vướng mắc về đất đai giữa Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Bắc Kạn với các hộ gia đình, cá nhân. Nổi cộm như tại thị trấn Nà Phặc, huyện Ngân Sơn hiện có 114 hộ gia đình, cá nhân đang có tranh chấp diện tích đất khoảng 275ha với Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Bắc Kạn từ năm 2014, đến nay chưa giải quyết dứt điểm.

Cũng theo Tổng cục Quản lý đất đai: Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Bắc Kạn có diện tích đất được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nhưng đã trả về địa phương và phần đất thu hồi theo Kết luận của Thanh tra Chính phủ, đến nay chưa thực hiện đăng ký biến động. Việc quản lý đối với phần diện tích đất đã được UBND tỉnh cho thuê chưa được chặt chẽ, dẫn đến nhiều hộ gia đình, cá nhân đã tự ý vào sử dụng trên phần đất mà Nhà nước đã giao, cho thuê (tại thị trấn Nà Phặc, huyện Ngân Sơn). Chưa kịp thời phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương trong việc giải quyết vướng mắc khi phát hiện các trường hợp tự ý vào sử dụng đất trên phần diện tích Công ty đang được Nhà nước giao,cho thuê…

Sau khi có văn bản thông báo kết luận của Tổng cục Quản lý đất đai (Bộ Tài nguyên và Môi trường), ngày 31/01/2023, UBND tỉnh Bắc Kạn tiếp tục có văn bản yêu cầu các đơn vị liên quan nghiêm túc phối hợp thực hiện một số nhiệm vụ như: Giao Sở Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn, đôn đốc UBND các huyện, thành phố xây dựng phương án sử dụng đất đối với phần diện tích đất đã thu hồi của Công ty TNHH MTV lâm nghiệp Bắc Kạn bàn giao cho địa phương theo đúng quy định; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc quản lý, sử dụng đất của Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Bắc Kạn. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ đạo các đơn vị, địa phương tăng cường công tác quản lý nhà nước về đất lâm nghiệp và quản lý, bảo vệ rừng theo quy định của pháp luật.

Các địa phương có trách nhiệm tuyên truyền, vận động Nhân dân hiểu, chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về đất đai, lâm nghiệp và các quy định khác liên quan, đặc biệt là đối với diện tích đất có rừng tự nhiên và diện tích đất đã giao cho tổ chức quản lý, sử dụng đất. Tăng cường công tác quản lý nhà nước về đất lâm nghiệp và quản lý, bảo vệ rừng theo quy định của pháp luật.

Đối với Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Bắc Kạn cần nghiêm túc thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh Bắc Kạn tại Thông báo số 347/TB-UBND ngày 16/12/2022; thực hiện các nội dung kiến nghị của Tổng cục Quản lý đất đai (Bộ Tài nguyên và Môi trường); chủ động phối hợp với chính quyền địa phương giải quyết vướng mắc về đất đai và tài sản gắn liền với đất đối với phần diện tích đang có tranh chấp, đang bị lấn chiếm./.

Xem thêm