Tập trung giải ngân vốn các dự án nông nghiệp và PTNT

Để đảm bảo giải ngân các nguồn vốn theo kế hoạch được giao trong năm 2022, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Bắc Kạn (Ban Quản lý) tập trung mọi nguồn lực phối hợp với các ngành, địa phương khẩn trương tháo gỡ những khó khăn vướng mắc, đảm bảo tiến độ thực hiện các dự án.

Thi công đường lâm nghiệp Khuổi Hẻo - Khuổi Páp, xã Huyền Tung (TP. Bắc Kạn).
Thi công đường lâm nghiệp Khuổi Hẻo - Khuổi Páp, xã Huyền Tụng (TP. Bắc Kạn).

Lãnh đạo Ban Quản lý cho biết, Ban đã chỉ đạo các phòng chuyên môn tăng cường, nâng cao hiệu quả quản lý vốn đầu tư từ nguồn ngân sách nhà nước. Triển khai kiểm soát chặt chẽ nguồn vốn đầu tư từ bước lập dự án, thiết kế bản vẽ thi công – dự toán đảm bảo hiệu quả đầu tư; thực hiện nghiêm các quy định của Nhà nước về công tác đấu thầu; tăng cường công tác giám sát, đánh giá đầu tư, quản lý chất lượng thi công các dự án, đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn; kiểm soát nghiêm ngặt công tác tạm ứng vốn cho nhà thầu và yêu cầu hoàn trả vốn tạm ứng theo đúng thời gian, định mức quy định.

Năm 2022, Ban Quản lý được giao tổng kế hoạch vốn là 178.142 triệu đồng từ nguồn ngân sách trung ương và nguồn ngân sách địa phương để thực hiện 07 dự án. Đến hết ngày 30/7 đã giải ngân được 47.913 triệu đồng. Cụ thể, Dự án Đường lâm nghiệp tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2021 - 2025, chủ đầu tư đã triển khai thi công xây dựng các hạng mục công trình tại thành phố Bắc Kạn và các huyện Bạch Thông, Pác Nặm, Chợ Mới (gói thầu số  11, 12, 13 và 14). Đối với các hạng mục công trình tại các huyện Chợ Đồn, Na Rì, Ngân Sơn, Ba Bể chủ đầu tư đang thực hiện các thủ tục lựa chọn nhà thầu thi công dự kiến hoàn thành công tác lựa chọn nhà thầu và khởi công trong đầu tháng 8/2022.

Dự án Phát triển cơ sở hạ tầng vùng trồng cây ăn quả, cây công nghiệp lâu năm đã lựa chọn xong nhà thầu tư vấn khảo sát, lập thiết kế bản vẽ thi công. Dự án Nâng cao năng lực phòng cháy, chữa cháy rừng thực hiện xong công tác lựa chọn nhà thầu và triển khai thi công xây dựng đối với gói thầu thi công xây lắp. Đang triển khai công tác lựa chọn nhà thầu gói thầu mua sắm phương tiện, thiết bị. Dự án Cấp nước sinh hoạt tập trung vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh Bắc Kạn năm 2022 đã được UBND tỉnh phê duyệt tại báo cáo nghiên cứu khả thi tại Quyết định số 1394/QĐ-UBND ngày 27/7/2022. Theo tiến độ dự kiến, dự án sẽ được triển khai công tác lập, thẩm định, phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công trong tháng 8/2022; đấu thầu và khởi công xây dựng trong tháng 9/2022.

Đối với các dự án bố trí, sắp xếp ổn định dân cư, gồm các dự án: Bố trí, sắp xếp ổn định dân cư vùng đặc biệt khó khăn thôn Nà Hỏi, xã Phúc Lộc (Ba Bể); Bố trí, sắp xếp ổn định dân cư vùng đặc biệt khó khăn thôn Đông Đăm, xã Hà Hiệu, (Ba Bể); Bố trí, sắp xếp ổn định dân cư vùng thiên tai tại khu Pù Pèn, thôn Nà Chảo - Nà Tậu, xã Công Bằng (Pác Nặm) đang được cơ quan chuyên môn thẩm định và yêu cầu bổ sung, làm rõ nhiều nội dung. Do đó, chủ đầu tư đang tích cực chỉ đạo các bộ phận chuyên môn chỉnh sửa, hoàn thiện hồ sơ để sớm khởi công theo kế hoạch...

Phó Giám đốc phụ trách Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn Đinh Huy Hoàng cho biết: Để đảm bảo tiến độ giải ngân đạt 60% vào cuối tháng 9 và đạt 100% sau khi kết thúc năm tài chính 2022 theo chỉ đạo của UBND tỉnh, thời gian tới, Ban Quản lý tăng cường tập trung chỉ đạo, triển khai, thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2022. Đối với các dự án dự kiến khởi công trong năm 2023, Ban chủ động đề xuất bố trí nguồn vốn chuẩn bị đầu tư và hoàn thành công tác chuẩn bị đầu tư trong năm 2022 để có khối lượng giải ngân ngay từ đầu năm 2023.

Quyết liệt chỉ đạo nhà thầu thi công tăng cường nhân lực, vật tư, máy móc tập trung đẩy nhanh tiến độ thi công các dự án; chủ động phối hợp với chính quyền địa phương và các cơ quan chuyên môn để thực hiện nhanh công tác giải phóng mặt bằng, công tác thẩm định, các thủ tục liên quan để đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án, nâng cao khối lượng giải ngân kế hoạch vốn. Đối với các dự án thành phần thuộc cùng một dự án của Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025, chủ động, linh hoạt để cân đối, điều chuyển nguồn vốn giữa các dự án, đảm bảo giải ngân hết nguồn vốn được giao trong năm./.

Q.Đ

Xem thêm