Tập trung chỉ đạo sát sao, quyết liệt các giải pháp phát triển nông nghiệp

0:00 / 0:00
0:00
BBK -Ngày 30/12, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức Hội nghị tổng kết sản xuất nông, lâm nghiệp năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Thị Minh Hoa dự và chỉ đạo Hội nghị.
Tập trung chỉ đạo sát sao, quyết liệt các giải pháp phát triển nông nghiệp ảnh 1

Đồng chí Đỗ Thị Minh Hoa, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại Hội nghị.

Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, năm 2022, diện tích trồng cây lương thực có hạt đạt 36.945ha, bằng 101% kế hoạch; sản lượng lương thực có hạt đạt 178.411 tấn, bằng 100% kế hoạch; lương thực bình quân đạt 546kg/người/năm, bằng 109% kế hoạch. Sản lượng các loại rau màu, cây trồng công nghiệp, cây ăn quả đều tăng. Đàn gia súc, gia cầm tiếp tục duy trì và phát triển.

Trồng rừng được 4.814ha, đạt 120% kế hoạch. Trong năm, thành lập mới được 29 hợp tác xã, đạt 145% kế hoạch, nâng tổng số HTX nông nghiệp toàn tỉnh lên 276 HTX; 391 tổ hợp tác với 4.725 thành viên, tăng 91 THT so với năm 2021. Tiếp tục duy trì 01 đơn vị cấp huyện (TP. Bắc Kạn) hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới, 02 xã đạt chuẩn xã nông thôn mới nâng cao và 18 xã, 56 thôn đã đạt chuẩn nông thôn mới. Chương trình OCOP đạt nhiều kết quả tích cực, đến hết năm 2022, toàn tỉnh có 181 sản phẩm OCOP từ 03 sao trở lên, trong đó 01 sản phẩm 05 sao, 17 sản phẩm 04 sao, 163 sản phẩm 03 sao...

Về thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TU và Đề án cơ cấu lại ngành Nông nghiệp tỉnh Bắc Kạn, trong năm 2022, đã được các huyện, thành phố chủ động thực hiện và kết quả cơ bản đáp ứng yêu cầu so với mục tiêu giao, trong đó một số chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch đề ra, như: Trồng lại rừng sau khai thác; các mô hình phát triển nông, lâm nghiệp gắn với du lịch; phát triển dược liệu; phát triển nông nghiệp hữu cơ; chăn nuôi hữu cơ…

Trên cơ sở kết quả đạt được, năm 2023 ngành Nông nghiệp phấn đấu tốc độ tăng trưởng nông, lâm nghiệp, thủy sản 3,8%; lương thực bình quân đạt 500kg/người/năm; duy trì tỷ lệ che phủ rừng ổn định; tỷ lệ dân số nông thôn được sử dụng nước hợp vệ sinh 98,5%; thêm 11 xã đạt chuẩn nông thôn mới, 04 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, 50 thôn đạt chuẩn thôn nông thôn mới; thêm 20 sản phẩm OCOP...

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Đỗ Thị Minh Hoa, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trên cơ sở quyết định của UBND tỉnh rà soát lại các chỉ tiêu để xây dựng phương án sản xuất vụ xuân, vụ mùa sát với tình hình thực tiễn; đổi mới việc giao chỉ tiêu sản xuất cho các đơn vị, địa phương; tham mưu UBND tỉnh giao chỉ tiêu thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TU để sơ kết giữa nhiệm kỳ điều chỉnh cho phù hợp. Bên cạnh đó, tập trung chỉ đạo, sát sao, quyết liệt các giải pháp về phát triển nông nghiệp. Tham mưu tổ chức các hội nghị, hội thảo chuyên sâu bàn về những khó khăn, vướng mắc để tháo gỡ trong sản xuất nông, lâm nghiệp; lưu ý, tập trung điều chỉnh quy hoạch 3 loại rừng; rà soát lại toàn bộ các xã nông thôn mới đã được công nhận và xã nông thôn mới nâng cao để đánh giá lại; tăng cường quản lý chất lượng, thương hiệu sản phẩm OCOP…

Đối với các địa phương cần định hướng phát triển nông nghiệp gắn với du lịch; quan tâm, chỉ đạo phát triển hợp tác xã. Rà soát lại danh mục dự án liên kết sản xuất đã được phê duyệt, nếu các dự án không còn phù hợp, xây dựng các dự án mới, tham mưu UBND tỉnh điều chỉnh, phê duyệt bổ sung…/.

Xem thêm