Tập trung cao độ, dồn lực thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2022

Đó là chỉ đạo của đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Kạn Nguyễn Đăng Bình tại phiên họp sáng nay (04/11). Phiên họp do UBND tỉnh tổ chức để đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tháng 10 và 10 tháng năm 2022, triển khai nhiệm vụ những tháng cuối năm; thảo luận các báo cáo, dự thảo nghị quyết trình HĐND tỉnh tại phiên họp thường lệ tháng 12/2022.

Quang cảnh phiên họp.
Quang cảnh phiên họp.

Đồng chí Nguyễn Đăng Bình, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh đồng chủ trì phiên họp. Cùng dự có các đồng chí: Ma Từ Đông Điền, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh; Nông Quang Nhất, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; các thành viên UBND tỉnh.

Báo cáo tại phiên họp cho thấy, tình hình kinh tế trên địa bàn tỉnh tiếp tục phục hồi tích cực. Tăng trưởng kinh tế quý III dự kiến đạt 7,39%, tính chung 9 tháng dự kiến tăng trưởng 5,81% so với cùng kỳ, thấp hơn so với cả nước (8,83%). Tổng thu ngân sách đến hết ngày 20/10/2022 được 653  tỷ đồng, đạt 86% dự toán Trung ương giao, đạt 79% dự toán tỉnh giao.

Sản xuất nông, lâm nghiệp tiếp tục phát triển. Diện tích lúa mùa đã thu hoạch sớm 2.150ha. Diện tích ngô đã thu hoạch 1.240ha. Hiện nay các địa phương đang tập trung triển khai sản xuất vụ đông. Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới và OCOP tiếp tục được các ngành triển khai thực hiện theo kế hoạch.

Hoạt động công nghiệp nhìn chung ổn định, trong tháng 10, giá trị sản xuất công nghiệp ước đạt 150,137 tỷ đồng, tăng 5,12% so với thực hiện tháng trước và tăng 10% so với cùng kỳ năm 2021. Lũy kế 10 tháng năm 2022 ước đạt 1.247,718 tỷ đồng, đạt 77% kế hoạch, tăng 8,2% so với cùng kỳ năm 2021.

Công tác đầu tư xây dựng cơ bản được chú trọng triển khai, song tiến độ chưa đạt kế hoạch. Ước thực hiện đến 31/10/2022 giải ngân được 1.284 tỷ đồng, đạt 48% kế hoạch giao đầu năm và 38% kế hoạch năm 2022.

Tình hình thị trường tiếp tục ổn định và phát triển, hàng hóa phong phú, đa dạng đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của Nhân dân. Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu tháng 10/2022 ước đạt 2,2 triệu USD. Lũy kế 10 tháng năm 2022 đạt trên 30,5 triệu USD, đạt 122,2% kế hoạch năm, tăng 69,33% so với cùng kỳ năm trước.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đăng Bình kết luận phiên họp.
Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đăng Bình kết luận phiên họp.

Trong 10 tháng, UBND tỉnh đã quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư và chấp thuận nhà đầu tư cho 11 dự án với tổng mức vốn đăng ký 971 tỷ đồng, bằng 92% dự án so với cùng kì năm 2021; thực hiện điều chỉnh chủ trương đầu tư cho 06 dự án...

Phiên họp tập trung thảo luận các báo cáo, dự thảo tờ trình dự thảo nghị quyết trình kỳ họp thường lệ HĐND tỉnh tháng 12/2022.

Kết luận Phiên họp, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đăng Bình chỉ đạo: Đề nghị các đơn vị tập trung thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, phấn đấu đạt và vượt chỉ tiêu kế hoạch năm 2022 đề ra. Đối với các lĩnh vực hiện nay chưa đạt tiến độ cần tập trung cao độ, dồn lực để thực hiện nhiệm vụ trong thời gian tới.

Đối với các tờ trình dự thảo nghị quyết, các đơn vị chủ trì soạn thảo tiếp thu ý kiến của đại biểu để sửa đổi, bổ sung hoàn thiện trong thời gian sớm nhất gửi UBND tỉnh trình HĐND tỉnh trong phiên họp thường lệ cuối năm./.

Quý Đôn

Xem thêm