Tập huấn về kỹ năng chuyển đổi số cho người lao động khu công nghiệp

0:00 / 0:00
0:00

BBK -Ngày 17/9, tại Hội trường huyện Chợ Mới, Ban Quản lý các khu công nghiệp phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông Bắc Kạn tổ chức bồi dưỡng, tập huấn về kỹ năng chuyển đổi số cho người lao động khu công nghiệp.

Đồng chí Lô Quang Tuyến, Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông, báo cáo viên lên lớp buổi tuyên truyền về chuyển đổi số. ảnh 1

Đồng chí Lô Quang Tuyến, Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông, báo cáo viên lên lớp buổi tuyên truyền về chuyển đổi số.

Gần 200 công nhân, người lao động được nghe, phổ biến về ý nghĩa, mục đích của chuyển đổi số, vai trò kinh tế số, xã hội số, chính quyền số, xu thế tất yếu phải chuyển đổi số trong giai đoạn hiện nay. Chủ trương, chính sách của Nhà nước, các văn bản hướng dẫn của tỉnh và các ngành chức năng về chuyển đổi số. Cung cấp, hướng dẫn thực hành một số kỹ năng cơ bản cho công nhân, người lao động sử dụng các hệ thống chính quyền điện tử, dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4, nền tảng thanh toán không dùng tiền mặt, ứng dụng tương tác giữa chính quyền và Nhân dân.

Công nhân, người lao động lắng nghe về vai trò của chuyển đổi số. ảnh 2

Công nhân, người lao động lắng nghe về vai trò của chuyển đổi số.

Thông qua hội nghị tập huấn đã góp phần nâng cao nhận thức, ý thức của người lao động về tầm quan trọng của chuyển đổi số trong vận hành công việc và cuộc sống. Định hướng doanh nghiệp ứng dụng mô hình logistics vào trong hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Đơn vị VNPT Bắc Kạn hỗ trợ công nhân cài đặt sử dụng dịch vụ công trực tuyến tại Hội nghị. ảnh 3

Đơn vị VNPT Bắc Kạn hỗ trợ công nhân cài đặt sử dụng dịch vụ công trực tuyến tại Hội nghị.

Sau buổi tuyên truyền, cán bộ, công nhân người lao động đã được đơn vị VNPT Bắc Kạn hỗ trợ cài đặt sử dụng dịch vụ, cấp phát chữ ký số. Qua đó giúp cho người lao động làm quen trong giải quyết các thủ tục hành chính trên dịch vụ công trực tuyến, trên môi trường mạng, góp phần nâng cao chỉ số chuyển đổi số./.

Xem thêm