Tập huấn triển khai quy định về đăng ký biển số xe theo mã định danh

0:00 / 0:00
0:00
BBK - Ngày 07/8, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Bắc Kạn tổ chức tập huấn triển khai các thông tư quy định về đăng ký biển số xe theo mã định danh.
Đại tá Nguyễn Thanh Tuân, Phó Giám đốc Công an tỉnh Bắc Kạn dự và chỉ đạo lớp tập huấn. ảnh 1

Đại tá Nguyễn Thanh Tuân, Phó Giám đốc Công an tỉnh Bắc Kạn dự và chỉ đạo lớp tập huấn.

Thông tư số 24/2023/TT-BCA ngày 01/7/2023 quy định về cấp, thu hồi đăng ký, biển số xe cơ giới có hiệu lực từ ngày 15/8/2023, thay thế Thông tư số 58/2020/TT-BCA. Theo đó tổ chức, cá nhân có nhu cầu sẽ được đăng ký xe tại nơi cư trú (nơi thường trú, nơi tạm trú); biển số xe được cấp và quản lý theo mã định danh của chủ xe.

Đối với chủ xe là công dân Việt Nam thì biển số xe được quản lý theo số định danh cá nhân, chủ xe là người nước ngoài thì biển số xe được quản lý theo số định danh của người nước ngoài do hệ thống định danh và xác thực điện tử xác lập hoặc số thẻ thường trú, tạm trú... Đối với tổ chức, biển số được quản lý theo mã định danh của tổ chức hoặc mã số thuế, quyết định thành lập.

Xe hết niên hạn sử dụng, hư hỏng, hoặc chuyển quyền sở hữu thì biển số được giữ lại trong vòng 5 năm, kể từ ngày thu hồi. Nếu quá thời gian này, chủ xe không đăng ký thì biển số sẽ được chuyển vào kho biển số để cấp cho chủ xe khác. Nếu chủ xe chuyển trụ sở, nơi cư trú từ tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương này sang nơi khác thì được giữ lại biển số định danh đó, không phải đổi biển.

Cá nhân từ đủ 15 tuổi trở lên được đăng ký xe và từ đủ 15 đến dưới 18 tuổi thì phải được người giám hộ “đồng ý” và ký, ghi rõ họ tên vào tờ khai đăng ký xe.

Quy định về đăng ký, cấp biển số xe ô tô trúng đấu giá các cá nhân, tổ chức trúng đấu giá biển số xe ô tô được lựa chọn đăng ký, cấp biển số xe ô tô trúng đấu giá tại phòng Cảnh sát giao thông nơi chủ xe có trụ sở, cư trú hoặc tại Phòng Cảnh sát giao thông quản lý biển số xe ô tô trúng đấu giá đó... Chủ xe sau đó cung cấp mã hồ sơ đăng ký xe trực tuyến và nộp hồ sơ xe theo quy định.

Khi đăng ký xe lần đầu, chủ xe là người Việt Nam sử dụng tài khoản định danh điện tử mức độ 2 để thực hiện thủ tục đăng ký xe trên cổng dịch vụ công hoặc xuất trình căn cước công dân.

Thông tư này cũng bổ sung quy định: Tổ chức, cá nhân có xe vi phạm hành chính về trật tự an toàn giao thông chưa chấp hành xong việc xử phạt vi phạm hành chính thì chưa giải quyết đăng ký xe.

Thông qua lớp tập huấn, cán bộ, chiến sĩ đang làm nhiệm vụ đăng ký xe sẽ được nắm vững các quy định về quy trình và công tác nghiệp vụ đăng ký xe, cấp đổi, cấp lại, thu hồi chứng nhận đăng ký. Từ đó nâng cao năng lực trong công tác đăng ký, quản lý xe, đổi mới về phương pháp, cách thức tổ chức thực hiện ứng dụng hiệu quả công nghệ thông tin trong công tác quản lý, đăng ký xe./.

Xem thêm