Tập huấn nghiệp vụ Tổng điều tra kinh tế và điều tra cơ sở hành chính

Sáng 26/02, Ban Chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế và điều tra cơ sở hành chính tỉnh Bắc Kạn tổ chức Hội nghị triển khai phương án và tập huấn nghiệp vụ Tổng điều tra kinh tế và điều tra cơ sở hành chính năm 2021. Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Đinh Quang Tuyên- Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo.

Sáng 26/02, Ban Chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế và điều tra cơ sở hành chính tỉnh Bắc Kạn tổ chức Hội nghị triển khai phương án và tập huấn nghiệp vụ Tổng điều tra kinh tế và điều tra cơ sở hành chính năm 2021. Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Đinh Quang Tuyên- Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo.

Đồng chí Đinh Quang Tuyên-Ủy viên BTV Tỉnh ủy- Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh- Trưởng Ban Chỉ đạo phát biểu tại Hội nghị.
Đồng chí Đinh Quang Tuyên- Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo phát biểu tại hội nghị.

Mục đích việc triển khai tổng điều tra kinh tế năm 2021 nhằm đánh giá sự phát triển về số lượng, quy mô và lao động của các cơ sở kinh tế, mức độ ứng dụng công nghệ thông tin, cơ cấu, sự phân bố của các cơ sở và của lao động trên phạm vi cả nước và địa phương; thực hiện tính toán các chỉ tiêu thống kê như: GDP, GRDP; cập nhật thông tin, xây dựng cơ sở dữ liệu… Đối với điều tra cơ sở hành chính năm 2021, nhằm thu thập thông tin về số cơ sở hành chính, số lượng, trình độ của lực lượng lao động đang làm việc trong các cơ sở hành chính.

Thời gian diễn ra trong 02 ngày (ngày 26, 27/02) gồm: Tập huấn trực tiếp tại Hội trường tầng 3, Cục Thống kê tỉnh Bắc Kạn; tập huấn trực tuyến tại các địa điểm: Ba Bể - Pác Nặm; Chợ Đồn; Na Rì, với hơn 200 đại biểu tham gia. Ban Chỉ đạo triển khai các nội dung về: Phương án và kế hoạch Tổng điều tra kinh tế và điều tra cơ sở hành chính năm 2021 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn; tập huấn nghiệp vụ Tổng điều tra kinh tế năm 2021; tập huấn các chương trình, phần mềm, trang web, webform.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Đinh Quang Tuyên- Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh yêu cầu các thành viên trong Ban Chỉ đạo triển khai nghiêm túc và đầy đủ các nội dung cho đại biểu được tập huấn. Đồng chí nhấn mạnh: Tiến hành Tổng điều tra kinh tế và điều tra cơ sở hành chính năm 2021 nhằm phục vụ việc đánh giá toàn diện thực trạng và xu hướng phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, làm cơ sở đánh giá tình hình, xây dựng kế hoạch, chính sách phát triển kinh tế - xã hội của Đảng và Nhà nước./.

Bích Ngọc

Xem thêm