Tập huấn nghiệp vụ Quỹ Hỗ trợ nông dân và chương trình phối hợp với các ngân hàng

Ngày 17/6, tại thành phố Bắc Kạn, Ban điều hành Quỹ Hỗ trợ nông dân Trung ương phối hợp với Hội Nông dân tỉnh tổ chức tập huấn nghiệp vụ Quỹ Hỗ trợ nông dân và chương trình phối hợp với các ngân hàng cho khoảng 140 cán bộ Hội Nông dân các cấp trên địa bàn tỉnh.

Tập huấn nghiệp vụ Quỹ Hỗ trợ nông dân và chương trình phối hợp
với các ngân hàng ảnh 1
Quang cảnh lớp tập huấn.

Nội dung chương trình tập huấn bao gồm: Những vấn đề chung về công tác xây dựng, quản lý, điều hành, nghiệp vụ cho vay, thu nợ, quản lý tài chính Quỹ Hỗ trợ nông dân; nghiệp vụ ủy thác cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác; triển khai một số nghị định của Chính phủ về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn.

Thông qua lớp tập huấn giúp cho cán bộ Hội các cấp nắm được mục đích, ý nghĩa, vai trò cũng như kiến thức, kỹ năng công tác xây dựng, quản lý, điều hành, nghiệp vụ của Quỹ HTND và nghiệp vụ tín dụng phối hợp với các ngân hàng. Từ đó góp phần tích cực hỗ trợ hội viên, nông dân xây dựng các mô hình phát triển kinh tế, nâng cao quy mô sản xuất, phát triển ngành nghề, tạo việc làm, nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống./.

Phương Thùy

Xem thêm