Tập huấn nghiệp vụ công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và cải cách tư pháp

0:00 / 0:00
0:00
BBK - Ngày 23/11, tại Hội trường tỉnh, Tỉnh ủy Bắc Kạn tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác nội chính, phòng chống tham nhũng, tiêu cực và cải cách tư pháp năm 2023.
Quang cảnh Hội nghị.

Quang cảnh Hội nghị.

Tham dự lớp tập huấn có lãnh đạo các sở, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể tỉnh; thường trực các huyện, thành uỷ, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy; các cơ quan Trung ương trên địa bàn tỉnh; lãnh đạo các cơ quan nội chính huyện, thành phố…

Trong thời gian 01 ngày, các đại biểu được Tiến sĩ Nguyễn Xuân Trường, Vụ trưởng Vụ Địa phương I, Ban Nội chính Trung ương truyền đạt các chuyên đề: Những vấn đề cơ bản về công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và cải cách tư pháp; Công tác tiếp công dân, tiếp nhận, xử lý đơn thư, khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh;

Những nội dung cơ bản của Chỉ thị số 26-CT/TW ngày 09/11/2018 của Bộ Chính trị và Hướng dẫn số 04-HD/TW, ngày 09/12/2020 của Ban Bí thư về thực hiện Chỉ thị số 26-CT/TW; Sự lãnh đạo của cấp ủy đối với việc xử lý các vụ việc, vụ án theo quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước; Công tác hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, giám sát của ngành Nội chính Đảng.

Tiến sĩ Nguyễn Xuân Trường, Vụ trưởng Vụ Địa phương I, Ban Nội chính Trung ương.

Tiến sĩ Nguyễn Xuân Trường, Vụ trưởng Vụ Địa phương I, Ban Nội chính Trung ương.

Các đại biểu nghe đồng chí Lường Đức Thắng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy báo cáo một số kết quả công tác nội chính, phòng chống tham nhũng tiêu cực và cải cách tư pháp năm 2023, nhiệm vụ trong thời gian tới.

Việc tổ chức lớp tập huấn nhằm giúp các cấp uỷ, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị nắm vững, hiểu rõ quan điểm, chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước liên quan đến công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và cải cách tư pháp; phổ biến, cập nhật, hướng dẫn những nội dung cơ bản và điểm mới về nhiệm vụ, giải pháp công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và cải cách tư pháp cùng những vấn đề trọng tâm của công tác nội chính Đảng thời gian tới; tạo sự thống nhất về tư tưởng và hành động đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và cải cách tư pháp trong tình hình mới...

Đồng chí Lường Đức Thắng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy.

Đồng chí Lường Đức Thắng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy.

Phát biểu bế mạc Hội nghị, đồng chí Lường Đức Thắng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy đề nghị trên cơ sở các nội dung được truyền đạt, các đồng chí tham dự tập huấn chủ động tổ chức quán triệt, triển khai, áp dụng trong đảng bộ, cơ quan, đơn vị để thống nhất, tập trung lãnh đạo, tổ chức thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và cải cách tư pháp trong cơ quan, đơn vị, địa phương mình; góp phần thực hiện hiệu quả quan điểm của Đảng, Nhà nước về công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và cải cách tư pháp trong giai đoạn hiện nay.../.

Xem thêm