Tập huấn nghiệp vụ công tác công đoàn năm học 2023 – 2024

0:00 / 0:00
0:00
BBK - Sáng 30/11, Công đoàn ngành Giáo dục và Đào tạo Bắc Kạn tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác công đoàn năm học 2023 – 2024.
Chủ tịch Công đoàn ngành Giáo dục và Đào tạo Bắc Kạn Phan Ngọc Tuệ phổ biến nội dung "Những vấn đề cơ bản về Công đoàn Việt Nam".

Chủ tịch Công đoàn ngành Giáo dục và Đào tạo Bắc Kạn Phan Ngọc Tuệ phổ biến nội dung "Những vấn đề cơ bản về Công đoàn Việt Nam".

Tham gia tập huấn có gần 50 cán bộ công đoàn cơ sở trực thuộc Công đoàn ngành Giáo dục và Đào tạo Bắc Kạn. Các đại biểu được phổ biến, quán triệt một số nội dung như: Những vấn đề cơ bản về Công đoàn Việt Nam; Nghị quyết Đại hội Công đoàn ngành, Công đoàn tỉnh Bắc Kạn, Công đoàn Giáo dục Việt Nam, nhiệm kỳ 2023 – 2028; công tác kiểm tra công đoàn; thông tin báo cáo; tài chính công đoàn.

Các đại biểu dự tập huấn.

Các đại biểu dự tập huấn.

Thông qua tập huấn giúp cán bộ công đoàn cơ sở trang bị, bồi dưỡng, nâng cao kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ, nhằm xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh; thực hiện tốt chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác trong nhiệm kỳ mới./.

Xem thêm